0
Hopp til hovedinnhold

Dr. Robin Rolfhamre har fått utgitt en artikkel i The Norwegian Journal of Musicology

Artikkelen til  Rolfhamre er publisert i Studia Musicologia Nr. 40 - 2014 og heter: DISSECTING TRANSFORMATION: TOWARDS A BIOLOGY OF RECORDED LUTE SOUND.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Editor skriver dette om artikkelen:

"I artikkelen «Dissecting transformation: towards a biology of recorded lute sound» presenterer Robin Rolfhamre en analyse av moderne klangproduksjon som utgangspunkt for en revurdering av dikotomien mellom biologi og teknologi.

Rolfhamres case er hans eget instrument, lutten, et instrument som typisk forbindes med et ‘un-plugged’, naturlig klangbilde. Rolfhamre, selv luttenist, påstår det motsatte: klangen av lutten som vi stort sett kjenner gjennom opptak er ‘manufactured perfection’, den hadde aldri vært mulig å produsere uten moderne lydteknologi.

I artikkelen setter Rolfhamre leseren og lytteren på sporet av klangens ulike stadier gjennom produksjonsprosessen: klangproduksjonen begynner med instrumentets konstruksjon, som produserer akustiske lydbølger. Disse forvandles til elektriske spenningsbølger gjennom mikrofonens membran. I et tredje stadium blir klangen fragmentert og digitalisert. Gjennom alle stadier kan klangen modelleres i ulike retninger, ikke bare avhengig av fysiske beregninger og tekniske problemløsninger, men i like stor grad av estetiske overveielser og kulturelle tradisjoner. Avgjørende for Rolfhamre er overgangene mellom de enkelte stadiene, det ‘evolusjonære’ aspektet ved all moderne klangproduksjon, som gjør at autentisitetsspørsmålet ikke lenger kan begrenses til utøveren og instrumentet alene, i en tid der instrumentet i praksis er utvidet og klangen blir til gjennom opptaksinstrumenter, digital lydbehandling, ulike lagringsmedier og avspillingsutstyr av ulik kvalitet."