Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Deltar i nasjonalt forskningsprosjekt om DKS

Førsteamanuensis Lisbet Skregelid fra Fakultet for kunstfag skal lede Agderdelen av det tre-årige forskningsprosjektet pARTiciPED Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools.

 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra pilotprosjektet: DKS i lærerutdanningen. Workshop Teiporama med Sandra Norrbin, Universitet i Agder 2019. Foto: Lisbet Skregelid
Fra pilotprosjektet: DKS i lærerutdanningen. Workshop Teiporama med Sandra Norrbin, Universitet i Agder 2019. Foto: Lisbet Skregelid

Forskningsmidler fra NFR for å utforske Den kulturelle skolesekken i lærerutdanningen

Med bakgrunn i pilotprosjektet Den kulturelle skolesekken (DKS) i lærerutdanningen støttet av FoU-midler i lærerutdanningene ved UiA og Kulturtanken ble Skregelid invitert inn i en søknad til Norges Forskningsråd og FINNUT-programmet. I pilotundersøkelsen deltok grunnskolelærerstudenter både fra kunst og håndverk og fra andre fag i DKS-workshopen Teiporama med den svenske installasjonskunstneren Sandra Norrbin. Noen av studentene har i tillegg deltatt i samme workshop sammen med elever i skolen.

Førsteamanuensis Lisbet Skregelid. Foto: Tor Jarle Wergeland

Førsteamanuensis Lisbet Skregelid. Foto: Tor Jarle Wergeland

Mer kunnskap om tverrsektorielle samarbeid mellom skoler og eksterne aktører

Prosjektet som ledes av Høgskolen i Østfold, har en rekke samarbeidspartnere, og har 20 millioner kroner i budsjett. I prosjektet skal det utforskes hvordan DKS kan praktiseres i grunnskolelærerutdanningen og betydningen av la fremtidige lærere ta del i DKS aktiviteter. Prosjektet har også en generell målsetning om og gi mer kunnskap om tverrsektorielle samarbeid mellom skoler og eksterne aktører utenfor skolen ved å utvikle metoder for slike samarbeid i grunnskolelærerutdanningen. I tre år fremover skal Skregelid lede ett av pARTiciPEDs tre DKS-laboratorier. Her skal hun videreføre det gode samarbeidet som er opprettet med lærerutdanningen, lokale skoler, kunstnere, Fylkeskommunen, Sørlandets Kunstmuseum og forskerkollegaer både fra kunstfag og utover kunstfag, fra inn- og utland. Fra UiA har hun blant annet med seg kollega professor Helene Illeris fra Fakultet for kunstfag, samt professor Ilmi Willberg fra Fakultet for humaniora og pedagogikk. Den nederlandske utdanningsteoretikeren Gert Biesta, professor II ved UiA, bistår også i prosjektet.

DKS unikt i en internasjonal sammenheng

DKS er en nasjonal kulturpolitisk satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonelle kunst- og kulturtilbud gjennom skolegangen. Ordningen som har eksistert siden 2001, og som er finansiert av tippemidler (285 millioner i 2019), er helt unik i en internasjonal sammenheng. Det er likevel en del utfordringer som kan knyttes til forskjellene mellom skole og kulturfelt.

 

Fra pilotprosjektet: DKS i lærerutdanningen. Workshop Teiporama med Sandra Norrbin, Grunnskole i Kristiansand, 2019. Foto: Lisbet Skregelid

Fra pilotprosjektet: DKS i lærerutdanningen. Workshop Teiporama med Sandra Norrbin, Grunnskole i Kristiansand, 2019. Foto: Lisbet Skregelid

Ønsker å imøtekomme utfordringer knyttet til DKS

- Med prosjektet pARTiciPED ønsker vi å ruste fremtidige lærere med mer kunnskap både om kunst og kunstnere generelt, og DKS spesielt. På den måten kan man kanskje imøtekomme en del av utfordringene knyttet til DKS. Å styrke den estetiske dimensjonen i skolen generelt og i lærerutdanningen spesielt, er eksplisitt omtalt i Fakultet for kunstfags strategi. Dette er også en uttalt satsing i Forskningsgruppa Kunst og barn & unge, som jeg leder, sier Skregelid. Estetiske læreprosesser anses også som en sentral del av Agdertrappa i den nye strukturen for lærerutdanningen ved UiA. Ved å involvere grunnlærerskolestudentene selv i en utforsking omkring hva DKS i lærerutdanningene kan være, ivaretas også UiAs overordnede strategi om samskaping av kunnskap og forskningsbasert undervisningspraksis som også er en sentral del av Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanning 2025 (LU 2025).

 

Fra pilotprosjektet: DKS i lærerutdanningen. Workshop Teiporama med Sandra Norrbin, Universitet i Agder 2019. Foto: Lisbet Skregelid

Fra pilotprosjektet: DKS i lærerutdanningen. Workshop Teiporama med Sandra Norrbin, Universitet i Agder 2019. Foto: Lisbet Skregelid

Vil utforske betydningen av førstehåndserfaring med kunst og kunstnere

- Jeg tror det er mer sannsynlig at de fremtidige lærerne vil se betydningen av kunst gjennom å få førstehåndserfaring med kunstnerisk praksis og personlige møter med kunstnere selv. Ved å la studentene på samme måte som elever få erfare profesjonell kunst og samarbeid med kunstnere, vil man kunne få mer kunnskap om hvilke muligheter som ligger i å inkludere DKS i lærerutdanningen. På den måten tror jeg også DKS bedre kan forankres i skolen. Men dette vil vise seg. Jeg ser frem til å gå i gang med prosjektet og spesielt den delen som skal gjøres i Agder sammen med en rekke lokale, men også internasjonale samarbeidspartnere. Arbeidspakken Lab for initiating dissensus and exploring the edges between art and education antyder interessen for den mulige motstanden som kan oppstå i møter mellom kunstnere og lærere, og det potensialet for et tredje rom som ligger i dette skjæringspunktet. I prosjektet vil jeg sammen med studentene og samarbeidspartnerne i prosjektet blant annet utforske hva kunstneriske og prosessuelle arbeidsformer kan tilføre skolen og pedagogisk teori.

 

Fra pilotprosjektet: DKS i lærerutdanningen. Workshop Teiporama med Sandra Norrbin, Universitet i Agder 2020. Foto: Lisbet Skregelid

Fra pilotprosjektet: DKS i lærerutdanningen. Workshop Teiporama med Sandra Norrbin, Universitet i Agder 2020. Foto: Lisbet Skregelid

Kunstens betydning og dissens som undervisningsstrategi

- Jeg er svært glad for muligheten jeg har fått til å gjøre forundersøkelser til prosjektet ved hjelp av FOU-midler i lærerutdanningen, og setter stor pris på at vi fikk inn DKS med Teiporama workshopen til Norrbin for alle grunnskolelærerstudenter på tvers av fag nå i vår. Dessverre ble UiA stengt på grunn av COVID-19 dagen etter den første gjennomkjøringen, så kun to av åtte grupper fikk delta i workshopen. Forskningsbevilgningen fra NFR er derfor ekstra velkommen, slik at dette initiativet kan videreføres og utforskes over tid. Det blir også fint å videreutvikle dissens som undervisningsstrategi, som jeg lanserte i mitt PhD arbeid. Jeg gleder meg til å undersøke dette i nye sammenhenger. COVID-19 har tvunget oss alle inn det uforutsette. Vi aner ikke hva fremtiden bringer. Det er vanskelig å planlegge. Å være i kunstneriske prosesser uten klare mål, og erfare kunst hvor alle muligheter er åpne, kan kanskje bidra til at vi forholder oss annerledes til det å stå i det usikre. Jeg tror at kunstens forstyrrende og ukontrollerbare kvalitet, er av betydning i skolen og kan inspirere undervisning, sier Skregelid.

 

Fra pilotprosjektet: DKS i lærerutdanningen. Workshop Teiporama med Sandra Norrbin, Universitet i Agder 2019. Foto: Lisbet Skregelid

Fra pilotprosjektet: DKS i lærerutdanningen. Workshop Teiporama med Sandra Norrbin, Universitet i Agder 2019. Foto: Lisbet Skregelid

Deltakere i prosjektet & partnere:

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Universitet i Agder, Norges Idrettshøgskole, Høyskolen for dansekunst, Universitet i Sørøst-Norge, NTNU, IT Universitetet i København og University of Copenhagen i København, University of Jyväskylä i Finland, Bath Spa University i England, Østfoldmuseene, Kulturtanken, Sørlandets Kunstmuseum, kunstnere, lokale skoler,  fylkeskommuner og kommuner.

Kristine Høeg Karlsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved avdeling for lærerutdanning, grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, er prosjektleder for pARTiciPED. Utover Karlsen og Skregelid, leder også professor Jorunn Spord Borgen ved Norges Idrettshøgskole og Joakim Karlsen, førsteamanuensis ved digitale medier og design ved Høgskolen i Østfold hver sine delprosjekt.

Bevilgning: Totalramme på 20 millioner, Støtte fra NFR: 10 millioner

Oppstart: 1. januar 2021 – avslutning 31. desember 2023 (3-årig prosjekt)