Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Boklansering: Kunst og konflikt

9. oktober var det lansering av antologien Kunst og konflikt skrevet av den tverrfaglige forskningsgruppen Kunst og konflikt ved Fakultet for kunstfag. Antologien tar for seg forholdet mellom kunst og konflikter av ulik art, både åpenbare konflikter og mer skjulte eller neglisjerte konflikter.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Siemke Böhnisch er en av lederne for forskningsgruppen Kunst og konflikt.
Siemke Böhnisch er en av lederne for forskningsgruppen Kunst og konflikt.

Forskningsgruppen som ledes av Randi Margrethe Eidsaa og Siemke Böhnisch forsker på forholdet mellom kunst og konflikter av ulik art.  I denne antologien belyses temaet kunst og konflikt fra et bredt perspektiv; fra kunst anvendt under og etter væpnede konflikter til refleksjoner omkring konflikter innad i kunstneriske prosesser.

Randi Margrethe Eidsaa har skrevet kapittelet Fortellinger fra Sarajevo.

Randi Margrethe Eidsaa har skrevet kapittelet Fortellinger fra Sarajevo

12 forskere i gruppen har skrevet hver sitt kapittel. Forfatterne kommer fra ulike kunstfag og forsker på kunst, både gjennom kunst og i kunsten. De fleste bidragsyterne til antologien er involvert i de praksisene, kontekstene og konfliktene som artiklene drøfter.

I antologien stiller forskerne seg en rekke ulike spørsmål: Hva skjer med kunstneriske prosesser, verk og institusjoner i konfliktfylte politiske kontekster? Hvordan kan estetiske erfaringer og de ulike kunstarter bidra til å forstå og håndtere konflikter i vår hyperkomplekse verden i dag? Når blir kunsten selv gjenstand for konflikt? Og hvilken betydning har konflikter i kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser?

Visedekan og professor i musikk, Anne Haugland Balsnes gratulerer med utgivelsen.

Visedekan og professor i musikk, Anne Haugland Balsnes gratulerer med utgivelsen

Et åpent syn på konflikt

- Vi tar for oss dette brede spekteret fordi vi er interessert i et åpent syn på konflikt. Konflikter innebærer en fare for eskalasjon, vold og destruksjon – samtidig kan det være feil, og til og med farlig, å unngå eller fortrenge konflikt. Med andre ord, det ligger en ambivalens i selve konfliktbegrepet som denne antologien prøver å romme.

Forskningsgruppen fungerte slik i startfasen at hver deltaker brakte med seg et eget prosjekt som ble drøftet i fellesskapet som en mulig case for en antologi. På de første gruppesamlingene ble konfliktbegrepet diskutert og det ble laget en kategorisering av mulige prosjekter.

Karl Olav Segrov Mortensen skrev om kunst i det offentlige rom.

Karl Olav Segrov Mortensen skrev om kunst i det offentlige rom.

Kategoriseringen viste fem ulike aspekter ved kunst og konflikt: 1), Kunst som virksom under konfliktfylte politiske forhold, 2) Kunst som fører til konflikter, 3) Kunst som synliggjør neglisjerte konflikter, 4) Kunst som skildrer konflikter og 5) Kunst med intensjon om å løse eller bearbeide konflikter

- Fra oppstarten har utgivelse av antologien vært gruppens klare mål. Vi er svært glade for publiseringen, sier Randi M. Eidsaa. Hun legger til at flere av gruppens medlemmer som har presentert sin forskning på nasjonale og internasjonale konferanser, har erfart at det finnes en stor interesse for tematikken kunst og konflikt, både i forsknings- og utdanningsmiljøer og generelt i kunst- og kulturlivet.

Forskningsgruppen Kunst og konflikt ble opprettet høsten 2015 som del av den tverrestetiske FoU-plattformen Kunst i kontekst. Fra oppstart og fram til i dag har gruppen bestått av omkring fjorten ansatte fra musikk-, drama/teater- og kunst & håndverk-miljøene på fakultetet. Vi har også eksterne medlemmer knyttet til gruppen, blant annet musikkviter Gillian Howell fra Australia og Anne Eriksen, førsteamanuensis i drama ved Universitetet i Tromsø.

Antalogien er gitt ut med Open Access (gratis for alle)