Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Being Human Today: Nytt ph.d.-kurs om det å være menneske i dag

Hvilke utfordringer møter mennesket i dag? På hvilke måter kan en arbeide med menneskelige utfordringer innen kunst, psykisk helse og utdanning? Et nytt, tverrfaglig ph.d.-kurs ved UiA har som mål å utforske dette.

Bilde av benk fra utstilling i 2020
Debattarenaen skulle være et sentreringspunkt for utstillingen og kurset Being Human Today i 2021. Bildet viser "Amfibium" i Kristiansand Kunsthall 2020, tegnet av Jan Freuchen og Jonas Høgli Major, bygget av Erik Faber. (Foto: Kristiansand Kunsthall)

Ph.d.-kurset Being Human Today skal foregå i form av et seminar 3. til 5. mai 2022 i Kristiansand Kunsthall. Kurset skulle egentlig vært avholdt i 2021 i forbindelse med utstillingen Being Human Today, men måtte korona-avlyses. 2022-utgaven av kurset vil knytte seg til utstillingen Elektrifisert sokkel av Jan Freuchen i Kristiansand Kunsthall.

Det nye kurset er tverrfaglig, med kunsten som sentreringspunkt.

– Vi er veldig stolte av å kunne tilby dette frittstående kurset som del av spesialiseringen Kunst i kontekst, sier Lisbet Skregelid, en av tre emne-ansvarlige og førsteamanuensis ved Fakultet for kunstfag på Universitetet i Agder.

– Et sentralt spørsmål vil være hva som kan skje med tverrfaglige diskusjoner om samtidas samfunnsutfordringer når de utforskes og debatteres innenfor en kunstkontekst, sier Skregelid.

Tre fakultet samarbeider

Som tittelen viser, vil emnet Being Human Today ta for seg spørsmål rundt det å være menneske i dag. Deltakerne vil gjennom kurset arbeide med aktuelle utfordringer gjennom tilnærminger innen kunst, psykisk helse og utdanning. Kurset utforsker problemstillinger i spenningsfeltet mellom personer, samfunn og profesjoner gjennom etiske, politiske og praktiske perspektiver. Samtidig er kurset en møteplass mellom ulike forskningsfelt. Den tverrfaglige vinklingen og sentreringen rundt kunsten, gjør at emnet skiller seg ut.

Ph.d.-kurset gjennomføres i et samarbeid mellom Fakultet for kunstfag, Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA. Emnet bygger på erfaringer og kunnskap som fakultetene har utviklet i fellesskap, med utgangspunkt i utdanningsteoretikeren Gert Biestas gjesteprofessorat ved universitetet. Professor Biesta vil delta på hele seminaret.

Professor Gert Biesta

Professor Gert Biesta

Skregelid peker på at denne typen tverrfakultære samarbeid er med på å realisere UiAs strategi om økt samhandling mellom fagmiljøer.

– På tvers av feltene kunst, psykisk helse og utdanning deler vi en felles bekymring for hvordan utfordringer vi står overfor anses som noe som kan fikses med forskningsbegrunnede intervensjoner, sier Skregelid.

Vil drøfte normene

Eksempler på slike samtidige utfordringer kan være hvordan en økonomisk motivert politikk påvirker utdanningen, eller hva som skjer med voksne og barn når stadig flere livsutfordringer forstås som psykisk helse.  

– Og hva skjer med kunsten når den blir et instrument for å bøte på for eksempel helseutfordringer og bærekraftutfordringer, undrer Skregelid.

– Målene med dette kurset er å drøfte hvordan eksisterende normer innenfor vår praksis kan forstyrres, og å foreslå hvordan andre alternativer og muligheter som innlemmer estetiske og demokratiske hensyn kan tas i bruk, sier hun.

Åpent for alle, men få plasser

Kurset Being Human Today er åpent for alle doktorgradskandidater, både nasjonalt og internasjonalt. Det er plass til 15 deltakere. Fristen for å melde seg på kurset er 15. februar 2022

– Vi ønsker velkommen ph.d.-kandidater fra de tre forskningsfeltene som har et engasjement for utfordringer innenfor fagområdene, og som ønsker å utfordre eksisterende praksis, sier Skregelid.

I tillegg til Skregelid selv, er Tore Dag Bøe fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Dag Nome fra Fakultet for humaniora og pedagogikk emneansvarlige og forelesere på kurset.

Aslaug Kristensen (Fakultet for humaniora og pedagogikk), Sigurd Tenningen (Fakultet for humaniora og pedagogikk), Monica Klungland (Fakultet for kunstfag), Bård Bertelsen (Fakultet for helse og idrettsvitenskap og Rolf Sundet (Universitetet i Sørøst-Norge) deltar også.