Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Arrangerer konferanse om kulturskolene

I oktober 2021 planlegges konferansen Cutting Edge Kulturskole 2021: "Institusjonen, kunsten og det antropocene." Fristen for å levere inn abstracts er utvidet til 11. april.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fristen for å sende inn abstracts er forlenget til 11. april.
Fristen for å sende inn abstracts er forlenget til 11. april.

–  Vi ønsker med denne konferansen å styrke det tverrkunstneriske perspektivet i kulturskolen. Mange jobber i dag på egenhånd og med egne prosjekter, så vi ønsker å øke tverrfaglig samarbeid og få deltakerne til å se nytten av dette, sier Marianne Nødtvedt Knudsen.

Hun sitter i prosjektgruppa sammen med Tormod Wallem Anundsen og Tony Valberg fra Universitetet i Agder. I tillegg er lederen for Nordisk nettverk for kulturskolereleatert forskning, Gry Sagmo Aglen fra Høgskolen i Innlandet, med i gruppa.

Styrker samarbeidet mellom forsking og kulturskolene

Konferansen vil presentere kulturskolerelatert forskning som kretser om tre temaer: Forholdet melom kunst og kultur, makt og institusjonalisering og kunsten og det antropocene.

Konferansedeltagerne kan enten posisjonere seg innenfor en av disse, eller på tvers av dem. Presentasjonene kan enten reflektere erfaringer og forskning / prosjekter fra kulturskolesektoren, eller forskning og kunstnerisk og pedagogisk utviklingsarbeid som kan ha en praktisk eller tematisk overføringsverdi mot kulturskolen innen de skisserte temaene.

Finner nye måter å jobbe på

– Vi ønsket å finne temaer som kunne utfordre kulturskolene i dag og måten de jobber på. Målet er å få konkrete eksempler og nye modeller å jobbe etter samt å skape nye undervisningsforhold, sier Tormod Wallem Anundsen.

Han legger til at disse eksemplene er relevante for hele feltet kunstpedagogikk og at kulturskole kun er et eksempel.

– Dette blir er det en møteplass for forskere og de som jobber med kulturskolen og utøver samfunnsansvaret. Det er viktig å bidra til samfunnsdebatten, og det ønsker vi at denne konferansen skal gjøre, sier Anundsen.

Konferansen har en egen nettside her: https://cuttingedgekulturskole.uia.no/