Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Uferdig fortid

Norge og andre verdenskrig i samtidens estetiske minnekultur

 

Et påfallende trekk ved dagens interesse for andre verdenskrig er det betydelige innslaget av estetiske uttrykksformer. TV-produksjoner, filmer, teaterforestillinger, utstillinger, minnesmerker, tegneserier og litteratur refererer til hendelser og erfaringer fra krigen på ulikt vis. Deres bidrag får stadig bred oppmerksomhet og skaper mye debatt, ofte på måter som fører til nye tanker og forestillinger om fortiden.

Uferdig fortid har som mål å undersøke disse trendene og tar som utgangspunkt at den allmenne oppfatningen om krigen i stor grad er basert på estetiske representasjoner. Kunstens evne til å levendegjøre personer og situasjoner bidrar til å skape interesse for det som skjedde. Den trekker linjer til nåtiden og presenterer både tankevekkende og omstridte fortolkninger. Vi ser nærmere på hvilke temaer som tas opp, hvordan de behandles - vitenskapelig og kunstnerisk, hvilke diskusjoner de inviterer til, og hvilken funksjon de har i nåtidens kulturelle og politiske kontekster.

Den sentrale tanken er at fortiden framtrer i et dynamisk spill mellom eksisterende tolkninger og nye interesser, og at krigen i Norge skapes og gjenskapes av en kultur i endring. Derfor legger prosjektet vekt på å undersøke hvordan krigen presenteres som et komplekst produkt av ulike stemmer, tekster, bilder og objekter basert på forutsetninger og behov i nåtidens samfunn.

Uferdig fortid startet 1. mars 2022 og skal etter planen vare til 31. mai 2026. Prosjektet støttes av Norges Forskningsråd gjennom Fellesløftet og Universitetet i Agder.

Med klokken, fra venstre: Den største forbrytelsen (copyright Fantefilm/Karl Erik Brøndbo), Vår versjon (copyright Andreas Røst), Natt i verda (copyright Det Norske Teateret/L-P Lorentzen), Flukten over grensen (copyright Maipo Film), Sabotør. I skyggen av Tirpitz (copyright John S. Jamtli, gjengitt med tillatelse fra Strand forlag), Digital rekonstruksjon (copyright Falstadsenteret).