Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

Senterets mål

Målet for senteret er å skape det beste grunnlaget for kunnskapsbasert spesialpedagogisk praksis i skole og barnehage. Med å samle krefter fra noen av de beste fagmiljøene i Norge skal det heves kvaliteten på forskning innen spesialpedagogikk og inkludering på landsbasis. Senteret har en langsiktig ambisjon om å bedre læring, trivsel og motivasjon for barn med særskilte behov gjennom forskning av høy kvalitet.

Senteret ledes av Monica Melby-Lervåg og Øistein Anmarkrud fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Lenke her

Se film om Spedaims her