0
Hopp til hovedinnhold

Studenter i forskning

ESIT – Elevspråk i transitt studerer hvordan elever i Norge utvikler skriveferdigheter i engelsk, spansk, fransk og tysk i løpet av ungdoms- og videregående skole. 

Studentassistentene møtes fast en gang i uka til en arbeidsstue
Studentassistentene møtes fast en gang i uka til en arbeidsstue

Av Elise Kure

UiA har den største gruppen med studentassistener, og har samlet inn mest datamateriale nasjonalt.

Studentassistene som jobber i ESIT er hovedsakelig lærerstudenter. De ser på elevtekster på ungdomsskoler og videregående skoler i hele Vest-Agder.

- Ved å være studentassistent får en et innblikk i hvor mange steg som inngår i forskning, og en lærer å jobbe systematisk. Det er viktig læring og en verdifull erfaring som blant annet kan være nyttig når en selv skal skrive masteroppgave, sier student Kamilla Kjøstvedt.

ESIT ledes av språkforskerne Kristine Hasund og Eli-Mari Danbolt Drange, og inngår i forskningsgruppen TRAWL - Tracking Written Learner Language.

Studentenes oppgave

Studentassistentenes oppgave består i å samle inn datamateriale og anonymisere dataene i et korpus, dvs. en samling lesbare tekster som vil bli åpent tilgjengelig for alle.

-Prosessen med anonymisering er spennende fordi det er en stor del av forskning. I tillegg får en ved å ta del i av datainnsamlingen en forståelse for hvor viktig det er at det gjøres på en forsvarlig måte, forteller student Elin Maria Berg.

-Alle stegene i forskningsprosessen er like viktige. Det kan virke lite det en gjør, men til slutt utgjør det noe stort, legger Kjøstvedt til.

Datamaterialet synliggjør elevers språkutvikling

Elevtekster over tid og flere språk bidrar til et større og bedre bilde av ungdommers språkutvikling og kan brukes til forskning i skolen. Flere forskningsprosjekter har allerede tatt i bruk deler av det innsamlede materialet og enda flere er i planleggingsfasen.   

-Mange studenter i prosjektet bruker også materiale fra ESIT i egne oppgaver. Ved å være en del av prosjektet får studentene et unikt innblikk i elevtekstene. De kommer tett på det innsamlede materialet, noe som åpner opp for interessante problemstillinger og gjør det enklere å anvende dataene en sitter med. I tillegg opparbeider en seg en relasjon til elevenes skriving, forklarer Berg.

-Materialet som samles inn i forskningsprosjektet synliggjør mange forskjellige sider ved språkinnlæring men også ved jobben som lærere gjør, for eksempel når det kommer til individtilpassede tilbakemeldinger og retting. Det gjør det enklere å forstå hvordan en kan gå frem som lærer selv, fortsetter hun.

Uvurderlig erfaring

Renate Gjetnes er ny som studentassistent i ESIT og hun forteller at hun er svært motivert til å jobbe som studentassistent i forskningsprosjektet.
-Å systematisere og organisere elevtekster er gull verdt, og ikke minst gøy og lærerikt. Personlig synes jeg det er viktig å forbedre undervisningskvaliteten ettersom jeg selv skal bli lærer, sier hun.

-Det er uvurderlig å bli godt kjent med forskere på UiA fordi det gir innblikk i hva forskning går ut på. En får et annet forhold til forskningen professorene holder på med, forteller Berg.

Akkurat nå jobber studentassistene med å utvide samarbeidet med flere skoler i Kristiansand.