0
Hopp til hovedinnhold

Studenter arrangerte kreative og faglige tiltak i eksamensperioden

I januar kom regjeringen med en pressemelding hvor de la frem forslagene i «Studentpakken». Et av tiltakene var å gi 150 millioner til nye studentjobber grunnet et vanskelig arbeidsmarked under pandemien. Formålet med disse studentjobbene var også at studenter selv skulle hjelpe andre studenter.

Foto: Skjermdump fra en Zoom-samling. Gjengitt med tillatelse fra alle deltagerne.
Foto: Skjermdump fra en Zoom-samling. Gjengitt med tillatelse fra alle deltagerne.

Skrevet av: Gwen Hanssen

-          Dette løser to problemer samtidig. Da hjelper vi studenter som sliter faglig og har behov for tettere oppfølging etter lang tid med begrenset tilgang til fysisk undervisning og campus. Det vil også gi inntekt og jobber til flere studenter, slik ble forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sitert i pressemeldingen.

Studenter engasjerte for medstudenter

Fakultetet for humaniora og pedagogikk var tidlig ute og ansatte i underkant av 20 engasjerte studenter fra ulike studieretninger. Student Ida Marie Bjørklund Egenes (26) ble engasjert i en 40 % stilling for å koordinere de faglige tiltakene ved fakultet.

-          Jeg syns det er et positivt initiativ fra universitetet. Da jeg hørte om tilbudet var jeg ikke i tvil om at dette var noe jeg ønsket å være med på, sier Ida Marie.

Engasjementet hennes gikk ut på koordinering av tiltak, oppfølging av studentansatte, samarbeid med vitenskapelig ansatte og markedsføring av tiltakene. Ida Marie tar en mastergrad i engelsk litteratur. Til høsten skal hun ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) for å bli lektor i engelsk og religion, etikk og samfunn. Hun var med på å rekruttere studenter ved fakultetet:

-          Da vi skulle ansette studenter så vi etter studenter med gode faglige og sosiale kvaliteter. Studentene er enten studenter i faget selv, eller så har de bestått faget tidligere, forklarer Ida Marie.

Arbeidsoppgaver og motivasjon

En av de studentansatte er Jonas Hvaal Christensen (27). Han organiserte møter og administrerte historiegruppen hvor de var fem studentansatte. Engasjementet hans på fakultetet passet godt med studiene, han går på PPU for historie:

-          I mitt tilfelle gav det mye god erfaring med undervisning av historie, og i tillegg digital undervisning. Erfaringene var den største motivasjon til å delta på tiltakene, forklarer Jonas. I hovedsak gikk min jobb ut på å holde faglige tiltak for studentene på historiestudiet. Jeg hadde to eksamensrelaterte samlinger hvor vi diskuterte tidligere eksamensspørsmål om mellomkrigstiden og revolusjoner i Russland.

Filosofistudent Pål Øymoen (27) leverte nylig sin masteroppgave i religion, filosofi, og samfunn. Han sier det er mange studenter som har slitt, fått dårlige karakterer og gitt opp på grunn av alle tiltakene og han tror at regjeringen satt i gang tiltaket for å lette på symptomene. Øymoen satte pris på de nyopprettede studentstillingene:

-           Pisken var en møllspist lommebok, og gulroten var å få jobbe på et universitet. Jobben min besto i å lede et lag som sammen drøftet, planla, og gjennomførte sosiale og faglige tiltak for studenter som tar filosofiske fag, forteller Pål Øymoen.

Hoda Salman (24) organiserte tiltakene på engelsk-studiet. Selv studerer hun litteratur på engelsk master. Hun holdt en samling for førsteårsstudentene innen litteratur hvor de sammen definerte terminologi innen engelsk litteratur, tips til eksamen og diktanalyse i plenum.

-          For grammatikk og akademisk skriving hadde vi noen veldig flotte oppgaver hvor studentene måtte bruke pensum og seminaroppgaver, da spesielt i en mer eksamensrettet kontekst, forteller Hoda.

-          Basert på antall oppmøtte tror jeg at både samlingen i litteratur og grammatikk var veldig vellykket (~18 oppmøtte), men jeg vil veldig gjerne skryte av førsteårsstudenten som vi hadde med oss for å arrangere samling i akademisk skriving. Hun har virkelig stått på, og jeg vil gå så langt som å si at det var de beste PowerPoint-slidene vi hadde, sier Hoda fornøyd.

Fakultetets erfaring med studentengasjement

Som nevnt kom fakultetet raskt i gang med faglige tiltak. Ida Marie forklarer at fakultetet har god erfaring fra tidligere med å engasjere studenter via mentorordningen, God start. God start er et tilbud til fakultetets førsteårsstudenter og er et av fakultetets satsningsområder for å bedre læringsmiljø.

-          Det at fakultetet allerede har etablert et team som har jobbet med studentengasjement gjennom God start, gjorde at vi hadde mulighet til å sette i gang raskt. God start har også mentorer som kan brukes til oppdrag. Jeg ble blant annet selv rekruttert fra God start, hvor jeg jobber med å koordinere og lede engelsk-mentorene, forteller Ida Marie.

Hoda Salman har også vært studentmentor for førsteårsstudentene via God Start det siste året:

-          Selv skulle jeg ønske vi hadde tilsvarende opplegg da jeg selv var fersk student, og jeg ville veldig gjerne være med på å gjøre eksamensperioden litt bedre for studentene, forteller hun. Det er veldig fint at de prioriterer slike tiltak, for å forbedre den nye korona-hverdagen for studenter rundt om i landet.

Faglige og kreative tiltak

De studentansatte planla og arrangerte diverse samlinger som digital lesesal, digitale diskusjonsforum, «Ute-universitetet» og eksamensøvinger. Lars Lægreid Krogstad (26) var ansvarlig for kommunikasjonsstudiene ved årsstudium, bachelor og master. Selv tar han master i samfunnskommunikasjon. Han så flere muligheter i engasjementet: 

-          Det var en god mulighet for meg for å få litt arbeidserfaring innen kommunikasjonsfeltet og for å tjene inn noen ekstra slanter til studenttilværelsen. Jeg skrev kunngjøringer som skulle være korte og innholdsrike, men samtidig ha et preg av reklame slik at folk faktisk møtte opp. Det viste seg å være god øving for både språklige ferdigheter og for kommunikasjonsfaget, sier kommunikasjonsstudenten.

Lars og Katarina Bråten arrangerte blant annet eksamenssamlinger hvor de gjennomgikk tidligere eksamensoppgaver. De delte inn i breakout-rooms og fikk derfor flere mulige tolkninger av eksamen.

-          Vi fikk diskutert og reflektert rundt hva som kunne være relevant teori og hvor man kunne finne det, hva slags metoder man kunne bruke og hvilke teoretikere som var sentrale for oppgaven. Vi skrev også ned stikkord til hvordan man kunne angripe analysedelen av oppgaven og dette var noe som flere fikk bruk for på selve eksamen, forteller Lars.

Noen var tiltak var ekstra kreative:

Samling om meningen med livet

Filosofistudent Kristine Norevik O'Neill (25) arrangerte en digital samling med filosofiprofessor Einar Duenger Bøhn, hvor studentene kunne stille spørsmål om boken hans Meningen med livet. Dette var noe Kristine selv var interessert i, og tenkte at andre også ville være det:

-          For meg var det viktig å sette i gang noen arrangementer som ikke kastet bort dyrebar lesetid for studentene, sier hun.

-          Da møtet startet satt vi i gang med et spørsmål og fikk en god samtale rundt boken Meningen med Livet og Bøhns tanker om temaet. Jeg fikk inntrykk av at studentene var veldig fornøyde, og opplevde selv at det var vellykket, forteller førsteårsstudenten.

I ettertid har hun fått meldinger av studenter som fikk mye ut av det. Møtet ble også tatt opp og lastet opp på Canvas så studentene kunne se det igjen.

-          Slike arrangementer er veldig givende både for de som arrangerer og de som deltar. Det er godt for alle involverte å diskutere fagstoff sammen med en professor uten «presset» for å prestere som man kanskje føler litt mer på i en forelesning eller en gruppetime, sier Kristine.

Mellomkrigstiden fra et økonomisk perspektiv

PPU-studenten, Jonas, forteller om en vellykket samling han arrangerte:

-          I første time begynte jeg med litt musikk og filmklipp (The Great Gatsby) for å visualisere tiden for studentene, og sette scenen for dem. I tillegg hadde jeg planlagt å gjennomføre en Padlet for å kartlegge deres forkunnskaper om temaet.

Han fortalte studentene om børskrakket i New York i 1929, hva det var og hvilke konsekvenser det hadde. Planen var å holde på oppmerksomheten i første time og at studentene skulle være mer delaktige i den neste timen, som startet med en Kahoot hvor de kunne teste egne kunnskaper om emnet.

-          Dernest delte jeg dem opp i Breakout-rooms hvor hver gruppe ble tildelt et land og hvordan de møtte verdenskrisen. I siste timen la gruppene frem funnene sine for de andre gruppene og vi diskuterte i plenum.

Forsvare bacheloroppgaven

Jonas forteller også at noen av de andre studentansatte gjennomførte en samling for historiestudentene som skrev bacheloroppgave:

-          De fikk muligheten til å prøveforsvare oppgaven sin for hverandre som forberedelse til den påfølgende presentasjonen for sensor. Det var en svært vellykket samling med flere engasjerte deltakere, videreformidler han.  

Sosialt tiltak på eget initiativ

Etter noen uker med faglige tiltak syns Lars at det var på tide med noe moro. Som tillitsvalgt ville han lage en hyggelig sommeravslutning for medstudentene. Det resulterte i moteshow, ulike karakterer, Kahoot og felles musikkavspiller – på Zoom. (Det var på eget initiativ og ikke i regi av UiA.)

-          Jeg prøvde å lage et slags gameshow med flere forskjellige karakterer som jeg spilte selv og jeg hadde forskjellige innslag. Moteshowet var mest for å få folk til å by på seg selv, et forsøk for å dem til å vise frem det fresheste de hadde i garderoben sin. Det var utrolig gøy å se så mange kule plagg og parykker. Jeg lagde også en quiz der jeg prøvde å spille på miljøet og det interne i klassen. Diverse forelesere, emnekoder og antall pensumbøker ble eksempelvis spørsmål til quizen, forteller han.

Ute Universitetet

For å få et avbrekk fra en digital undervisningshverdag, ble flere faglige samlinger arrangert utendørs i Ute Universitetet. Det bidro med noe annerledes og positivt i en krevende tid.

-          Når studentene møtes ute, er det lettere å følge smittevern og det er fint for studentene å komme seg ut i naturen og kjenne litt på frisk luft, sier Ida Marie, koordinatoren for de faglige tiltakene.

Det ble arrangert Ute Universitet for førsteårsstudentene på religion, etikk og samfunn og på filosofi hvor temaet for samlingen var etiske problemstillinger. Spansk-studentene diskuterte ulike litterære verker fra pensum i Ute Universitetet.

Faglige tiltak arrangert av studenter vs. forelesning

-          Vi har hele tiden vært veldig tydelige på at vi ikke er professorer eller lærere, men at vi er medstudenter som har vært gjennom det samme opplegget tidligere. Vi tilbyr vårt perspektiv, og våre erfaringer, pakket inn i en lett og leken atmosfære, hvor man ikke må være redd for å stille «dumme» spørsmål. Hovedfokuset har vært at vi vil ha aktivitet fra studentene, forklarer Hoda.

-         Rammene var klare på at vi ikke var hjelpelærere eller pedagogisk personell av noe slag, forteller Pål som egentlig kunne tenke seg en mye mer pedagogisk tilnærming på tiltakene.

Valuta for tiltakspengene

Deltakende studenter har sagt at det var fint med mulighet for faglige diskusjoner og eksamensøving utenom vanlig undervisning. Flere har uttrykt at de skulle ønske at tiltakene ble satt i gang tidligere i semesteret. Ida Marie opplyser om at oppmøtet har jevnt over vært bra. På det meste har 45 studenter deltatt.

-          Vi har fått stort sett positive tilbakemeldinger, både fra studenter og ledelsen, men dette er lettbeinte kommentarer. Det virker som om de studentene som møter opp trives, men hva med de som ikke møter opp? Jeg frykter at mange studenter ikke orket å møte opp, sier Pål.

-          Fra hva jeg har forstått har det vært positive tilbakemeldinger og et ønske om flere samlinger, meddeler Jonas.

-          Studenter har fått et innblikk i hvordan medstudenter ser på det komposisjonelle og det faglige i forhold til en eksamen. Dette tror jeg var gull verdt for mange studenter, sier Lars.

-          Studentene som har møtt opp på samlingene har sagt at de har vært fornøyd med opplegget generelt. Jeg har inntrykk av at de som ble med har sett verdien av opplegget, og at de tjente på det da de møtte opp til eksamen. Det krever at man møter opp, og det krever at man deltar, men gevinsten er stor, mener Hoda.

PPU-studenten, Jonas, håper at studentene har fått utbytte av andre studenters faglige kunnskap. Han selv delte tips om hvordan man skriver en god eksamensoppgave. Der inngikk elementer som begrepsforklaring, struktur av oppgaven og innsikt i hva som forventes i en solid oppgave. Tiltakene krevde en viss innsats fra studentene. Derfor mener Jonas at deltagende studenter har fått varierende utbytte av samlingene.

-          En gjenganger er jo at det kan virke «skummelt» å skru på kamera og bruke mikrofon, men det har vi vært veldig tydelige på at de kan ikke forvente noe «gratis». Vi har flere ganger begynt samlingene med en kjapp «disclaimer» hvor vi anbefaler at kameraer er skrudd på, og at de deltar aktivt, enten ved bruk av mikrofon, eller chatten, forklarer Hoda.

Flere av de studentansatte trekker frem at de faglige tiltakene også er en sosial opplevelse og en fin mulighet til å bli kjent med medstudenter. Studenter lærer også godt når de jobber i grupper, mener Ida Marie. Lars sier at studenter har fortalt at tiltakene gjør at de er tryggere og føler seg mer forberedt til arbeidskrav og eksamen.

-          Det er nok ikke ukjent at mange studenter sverger til «skippertaket», og da er disse tiltakene en måte å nå ut til disse studentene slik at de kan få en ukentlig samling med mye forskjellig faglig og sosial aktivitet, sier Lars.

-          Jeg liker også å tro at flere studenter har hatt nytte av å se andre studenter, selv om det har vært digitalt, avslutter Jonas.

Kilde: Regjeringen (2021). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-studentpakke-kompensasjonsordning-nye-jobber-og-mer-oppfolging/id2830658/