0
Hopp til hovedinnhold

Nytt emne på UiA trener studenter i kreativitet og problemløsning

Entreprenørskap for humanister er et nytt emne som tilbys ved UiA. Emnet skal bevisstgjøre humaniorastudenter om hvilke muligheter de har til å skape sin egen jobb

Førstelektor og entreprenør Andreas Aase håper at emnet vil være til inspirasjon for studenter som studerer humanistiske fag
Førstelektor og entreprenør Andreas Aase håper at emnet vil være til inspirasjon for studenter som studerer humanistiske fag

Gründervirksomhet, også kalt entreprenørskap, assosieres ofte med økonomi og teknologi. Emnet Entreprenørskap for humanister som nå tilbys på UiA setter kreativitet, mellommenneskelige relasjoner og humaniorastudentenes kompetanse i fokus. Studentene skal få hjelp med å besvare spørsmål som ”hva kan jeg bli?” og ”hva kan jeg gjøre med den kompetansen jeg sitter inne med?” - Det er et stort behov hos studenter som går humanistiske fag for et emne som entreprenørskap, forteller førstelektor Andreas Aase.

Han understreker imidlertid at ikke alle skal bli entreprenører i den forstand at de starter egen virksomhet. Men alle mennesker kan se problemer som en mulighet til å skape verdier. Ved å gi studentene trening i kreativitet og problemløsning, kan det bidra til å forbedre familier, organisasjoner og firmaer, og på den måten endre det samfunnet vi lever i.

Entreprenør som foreleser

Andreas Aase er historielærer og entreprenør. Han har startet fire firmaer og er fortsatt

aktiv utenfor UIA. Dessuten har han holdt kurs i entreprenørskap i 6 år for lærere på Lesvos i Hellas. Hans bakgrunn bør derfor være til inspirasjon for studentene.

-Metodikken i entreprenørskap flytter fokuset fra foreleseren til studentene. De må derfor selv være aktive og ta ansvar for egen læring. Måten å jobbe med studentene er derfor helt annerledes og mer meningsfull enn i vanlige forelesninger, forklarer Aase.

Et tverrfaglig emne

Entreprenørskap for humanister er tverrfaglig. Studentene lærer blant annet om økonomi, finansiering, personalspørsmål, jus og markedsføring. Dessuten er emnet praktisk. Studentene må innrapportere firmaet sitt til Brønnøysund, lage forretningsplan, skaffe bank, samt mentorer fra arbeidslivet. Videre får studentene mulighet til å tjene penger gjennom sitt arbeid.

Stor vektlegging på mellommenneskelige relasjoner gjør at emnet skiller seg fra liknende emner som tilbys andre steder. Det fokuseres på temaer som selvinnsikt, motivasjon, ledelse og teambuilding.

Samskaping

Det eksisterer en spenning i universitetet mellom å drive grunnforskning på den ene siden og gjøre studentene rustet for samfunnet på den andre siden.

Universitetene har blitt stadig mer opptatt av hvordan de skal forberede studentene for arbeidslivet. Entreprenørskap for humanister er et viktig bidrag i denne satsingen på UIA.

- Dekan Sunniva Whittaker og instituttleder Hans Hodne har vært viktige pådrivere for å prioritere dette faget, forteller Aase.

-I UiAs strategiplan er samskaping et viktig begrep. Det peker utover universitetet og på samfunnet rundt. Det betyr at studentene skal bevisstgjøres hvilke muligheter de har til å skape sin egen jobb. Vi som underviser må derfor i økende grad tenke på hvordan studentene kan bruke den kompetansen de får hos oss når de en gang er ferdige som studenter, sier Aase.

Humanister i praksis er et annet emne som har som mål å gjøre studiene for humaniorastudentene mer arbeidslivrelevant. Samskaping er i fokus i begge emnene, og studentene utfordres på den kompetansen de har.

- Det er viktig at studentene ser at de kan påvirke både hvordan de lever sine liv og ikke minst hvordan de kan gjøre en forskjell i samfunnet, avslutter Aase.

Tekst og bilde: Elise Kure