0
Hopp til hovedinnhold

Guri Melby besøkte UiA

Fredag 6. mars besøkte den nye kunnskapsministeren Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av Torstein Wille, Kristin Spieler, Guri Melby og Hans Hodne.
Fra venstre på bildet: Torstein Wille, Kristin Spieler, Guri Melby og Hans Hodne.

Guri Melby er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen og finanskomiteen på Stortinget, og ifølge flere kilder er hun trolig den nye kunnskapsministeren.

Melby hadde invitert seg selv til Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA) for å lære mer om hva sentret bidrar med til yrkesfagene i sørlandsregionen. Hun har, sammen med særlig Hans Fr. Grøvan (KrF), bidratt til at SYA ble tildelt midler over Statsbudsjettet fra og med 2019, og har dermed sikret finansiell drift av sentret.

Viste stor innsikt

I møte med SYA forsikret Guri Melby at den tverrpolitiske enigheten på Stortinget om å styrke satsingen på yrkesfagene betyr at midlene senteret mottar over Statsbudsjettet vil være sikret fremover.

Melby viste i møtet stor innsikt i problemstillinger knyttet til yrkesfagene, som frafall, gjennomføringsgrad og lærlingeproblematikken. Hun viste særlig interesse for måten SYA arbeider med å kople videregående opplæring, arbeids- og næringsliv og akademia sammen. I Norge er UiA alene om et slikt regionalt senter.

I møtet ba hun også om innspill til Regjeringens varslede stortingsmelding om videregående opplæring som skal legges frem høsten 2020. SYA leverte seks konkrete forslag til meldingen.

Bedrer kvaliteten i yrkesfagene

Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet jobber for å bedre kvaliteten på opplæring i yrkesfagene i skoler og lærebedrifter. Senteret arbeider i forståelse med KD, UDIR og Agder fylkeskommune. De videregående skolene i fylket og regionalt arbeids- og næringsliv med lærlingeordninger er våre viktigste samarbeidspartnere.

UiA bidrar til senteret med en professor II i samarbeid med OsloMet, samt fem mastergradsstudenter i delstillinger som retter seg mot yrkesfagene i videregående opplæring.