0
Hopp til hovedinnhold

Colletts kafé

Fakultetets nye arena for forskningsformidling

Kafégjest: Barnehageforsker Dag Øystein Nome
Tema: «Blir barnehagen for skolsk?»
Sted: Teateret i Kvadraturen
Tid: AVLYST 19. oktober, pga. sykdom - Nytt tidspunkt kommer

Dag Øystein Nome
Dag Øystein Nome

Skrevet av: Gwen Hanssen

Denne høsten starter vi opp en ny arena for formidling av fag og forskning. Hvert semester vil vi arrangere tre-fire samlinger på kveldstid i Teateret i Kvadraturen. Der vil vi formidle fakultetets forskning til et bredt publikum i en uformell atmosfære. Vi presenterer vår aller første «kafégjest»:

Dag Øystein Nome er barnehageforsker. Som forsker er han opptatt av vilkår for barndom og lek. Han er også opptatt av barns naturlige, spontane nærværsformer i tidlig barndom.

Han underviser på barnehagelærerutdanningen, på masterprogrammet i pedagogikk og på masterprogrammet i barnehagekunnskap.

Hva skal du snakke om på Colletts kafé?

-        Det er en del i barnehagemiljøet blant forskere som er bekymret for at barnehagen blir for lik skolen. At det blir for stort fokus på resultat, måling, kompetanse og læringsutbytte i årene i barnehagen sammenlignet med sånn som barnehagen tradisjonelt har vært tenkt i Norge.

Er forventningene til målbar læring og kompetanse etter årene i barnehagen en trussel mot den frie barndommen, eller et det et naturlig krav om kvalitet til en av samfunnets dyreste og viktigste velferdsordninger?

-        Det er det spørsmålet jeg har lyst til å diskutere.

Dag Øystein mener det er en risiko forbundet med å standardisere barnehagens virksomhet i retning av skolen, og hva slags vilkår for barndom vi da skaper.

-        Det snakkes om at barns utdanningsløp begynner allerede når de er ett år gamle. Det er noe med språket når vi sier sånne ting. Mange kjenner at de ikke er helt fortrolige med det. Jeg håper det kan være interessant for alle som selv har vært barn, sier han spøkefullt.

Foredraget vil altså være relevant for alle som har vært barn selv, de som har barn, de som jobber i eller er interessert i barnehagen, utdanning og i det hele tatt, oppvekst.

Vi håper vi ser deg på Colletts kafé!