0
Hopp til hovedinnhold

Årets studentvalg holdes 28. mars - 8. april 2022

Studentvalget er i gang, og vi oppfordrer deg til å bruke din stemmerett.  

Studenter diskuterer
Studentvalg 2022

Årets studentvalg holdes 28. mars - 8. april 2022

Utlysning av valg til Studentparlamentet og fakultetstyrene/styret for lærerutdanningene

English version – see below!

Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i mars/april i år. De to valgene holdes samtidig:  

  • Til Studentparlamentet - det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA og STA. 
  • Til fakultetsstyrene/avdelingsstyret – det øverste organet til fakultetene, lærerutdanningene og Handelshøyskolen ved UiA. Fakultetstyrene og avdelingsstyret har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetenes og lærerutdanningene holder høy kvalitet.

Kandidater fremmes til STA innen 14.mars!

Det er frivillig å stille til valg, og alle som fremmes må være spurt. Alle studenter ved UiA som har semesterregistrert seg er valgbare og kan stemme. Funksjonstiden for studentrepresentantene i begge valg er 01.08.2022 – 31.07.2023.

Full utlysningstekst og kandidatskjema finner du på https://stastudent.no/Studentparlamentet.

-----------------------------------------------------------------------------------

Announcement of elections to the Student Parliament AND the faculty boards and the board of the Teacher Education Unit:

This year’s student elections will take place between 28th of March and 8th of April 2022

This year’s student elections to the boards of the university’s faculties, including the Teacher Education Unit and the School of Business and Law, AND to the Student Parliament will take place between 28th of March and 8th of April. The two elections are held at the same time.

Candidates must register their names with the Student Organization of Agder (STA) no later than 14th of March 2022. Running is voluntary. Those elected occupy their positions from 1st of August 2022 to 30th of June 2023.

For full announcement and to register as a candidate please visit https://stastudent.no/Studentparlamentet.