Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vil forske mer på kvinnehåndballen

I flere tiår har Norges kvinnelandslag vært i verdenstoppen, men fremdeles vet vi lite om deres utvikling, opplevelser og reise i håndballen fra ung alder.

På bildet jubler en gjeng ivrige jenter som driver med idrett.
Hvordan jenter opplever og responderer annerledes til treningsbelastning og skader vil være nyttig kunnskap for alle i idrettsmiljøet, skriver stipendiat Jesper Barth Bugten. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Denne artikkelen ble først publisert i Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Generelt i idrettsvitenskapelig forskning er det nemlig en klar skjevhet og overrepresentering av gutter og mannlige deltakere. Det er med andre ord flere nye spennende områder å utforske innenfor kvinneidretten, hvor vi kan bedre avdekke kjønnsulikheter, men også likheter. Dette er spesielt viktig, da ikke all idrettskunnskap og intervensjoner har samme overføringsverdi mellom kjønnene.

Kjønnsforskjeller

Vi kan anta at de største kjønnsforskjellene kommer i tenåringsalderen når puberteten tikker inn. Selv om fysisk vekst og modning akselerer i tenårene for både gutter og jenter, er pubertetsprosessene for begge kjønnene annerledes. I hvilken grad disse prosessene påvirker jenters opplevelser og deltakelse i idretten er det blitt forsket altfor lite på.

Noe av det som skaper den store forskjellen blant kjønnene er menstruasjonssyklusen til jenter. Nyere forskning viser hvordan dette påvirker unge jenters hormonbalanse, men det er fremdeles lite kunnskap om hvordan dette igjen påvirker andre relevante faktorer som idrettsopplevelser, emosjoner, og motivasjon, i tillegg til idrettsdeltakelse, utvikling og prestasjoner.

Hvordan jenter opplever og responderer annerledes til treningsbelastning og skader vil også være nyttig kunnskap for alle i idrettsmiljøet. En bedre forståelse rundt dette kan gi tydeligere retningslinjer for hvordan skole, klubb og trener bør tilpasse treningsmengde og intensitet, og ikke minst hvordan høyere idrettsorganer bør organisere kampprogrammer og ligasystemer for å tilrettelegge for god prestasjon og utvikling, og samtidig forebygge mot slitasje, utmattelse og skader.

Samfunnsnytten

Det vil altså være nyttig med en bedre forståelse rundt jenter i idrett. Dette er for å bedre kunne tilrettelegge idretten etter deres behov. Ikke bare med mål om å skape et best mulig miljø for prestasjon og utvikling, men også for å skape en best mulig idrettsopplevelse.

Idretten betyr nemlig enormt for mange der identitet, selvfølelse, minner og sosiale relasjoner fostres og tas med livet ut. Med andre ord er idrett en fantastisk arena til å forme og utvikle ikke bare gode fysiske og motoriske ferdigheter, men også samarbeidsevner, respekt og karakter. Derfor er det så viktig at det å utvikle unge mennesker bør bli ansett likeverdig som det å utvikle ferdigheter og prestere.

Nytt prosjekt ved UiA

Gjennom et nytt prosjekt skal vi fremover undersøke disse faktorene for å bedre forstå unge jenters deltakelse og opplevelser i idretten. Vi er nå i oppstarten av rekrutteringsfasen og håper å få med lokale J13-og J15-lag som vi skal følge gjennom tre år, slik at vi sammen kan løfte kunnskapen og kvaliteten for flere jenter i idretten.

Kontaktjesper.barth.bugten@uia.no