0
Hopp til hovedinnhold

– Vi trenger spesialisert kunnskap om barn

Hvert år trenger flere tusen barn og ungdommer behandling på norske sykehus. Derfor er det avgjørende at en stor andel av sykepleierne er spesialiserte barnesykepleiere.

Bilde av tre banresykepleiestudenter som simulerer behandling på en modelldukke.
Fremtidige barnesykepleiere øver på en modelldukke ved UiA.

– De sykdomsbildene og komplikasjonene vi ser i dag er mer avanserte enn tidligere, og det trengs spesialisert kunnskap om barns fysiske og psykiske behov for å håndtere det, sier Anne Marit Føreland.

Hun utdannet seg til barnesykepleier på Universitetet i Agder i 2003, og har siden jobbet flere år med barn på sykehus. Nå er hun tilbake på UiA som førstelektor, og underviser de som skal bli barnesykepleiere.

Les mer om barnesykepleie-studiet her!

Stor pasientgruppe

Barnesykepleie er en spesialisering, som forutsetter at du allerede er utdannet som sykepleier og har to års erfaring fra jobben. Utdanningen gjør deg kvalifisert til å utøve avansert sykepleie til akutt og kritisk syke og skadde barn og ungdommer. Pasientgruppen er stor, og strekker seg fra premature barn til 17-åringer.

– Barn kan bli kritisk syke mye raskere enn voksne, fordi de ikke har de samme reservene. Mye av jobben som barnesykepleier er derfor å være i forkant, tenke på hva som kan gå galt, og ha en plan klar for hva du skal gjøre når det går galt. Dette er en pasientgruppe som ofte ikke er gode til å snakke for seg selv, og det krever mer av barnesykepleierne, sier Føreland.

Mer meningsfull jobb

Madeleine Valvik og Trine Helgen studerer begge barnesykepleie ved UiA, etter å ha jobbet på barneavdelinger i flere år. 

Bilde av Madeleine Valvik og Trine Helgen.

Madeleine Valvik (t.v.) og Trine Helgen studerer begge barnesykepleie ved UiA.

– Jeg opplever jobben som mer gøy og interessant etter at jeg begynte å ta spesialiseringen i barnesykepleie. Nå står jeg mer stødig i faglige diskusjoner på jobb, og jeg møter pasientene på en annen måte, sier Madeleine Valvik.

– Utdanningen gir deg ny innsikt i fagområdet, og selv om jeg har jobbet hovedsakelig med barn siden 1998 er det veldig mye å lære. Jeg kjenner meg tryggere i mine beslutninger, og opplever jobben som enda mer meningsfull nå som jeg forstår mer av kunnskapsgrunnlaget for vurderingene, sier Trine Helgen.

Tilrettelagt undervisning

Hun bor og jobber i Skien, men det stopper henne ikke fra å kunne studere ved UiA.

– Jeg har fått god tilrettelegging, med streamede forelesninger og gruppearbeid på nett. Jeg har også hatt muligheten til å ha praksis ved sykehuset der jeg jobber, sier hun.

Førstelektor Anne Marit Føreland forstår godt at å jobbe på barneavdeling blir mer interessant og gøy av å ta en spesialisering i barnesykepleie.

– Vi har sett at mange barnesykepleiere får mer ansvar og større muligheter til å påvirke arbeidet på barneavdelingene. Det kan være tøft, men også veldig meningsfullt. Jeg vil særlig oppfordre sykepleiere som er i starten av sin karriere til å ta denne spesialiseringen, da det både gir en mer interessant jobb og bedre muligheter for faste stillinger, sier Føreland.