0
Hopp til hovedinnhold

Vellykket forskningskonferanse i helseinformatikk

Over 40 deltakere fra hele Skandinavia deltok da Senter for e-helse arrangerte Scandinavian Conference on Health Informatics (SHI) i august. Se videoer fra åpningsforedragene.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Deltakere på SHI. Foto.
På SHI 2017Fra venstre: Marko Nieminen (Aalto University), Elin Thygesen (UiA), Carl Erik Moe (UiA), Jelena Mirkovic (UiO), Mariann Fossum (UiA), Santiago Martinez (UiA).

– Konferansen var svært vellykket. Den faglige kvaliteten på bidragene var god, sier Carl Erik Moe, dosent på Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder (UiA).

Over 40 deltakere fra ulike skandinaviske miljøer deltok på konferansen, som ble arrangert 29.-30. august 2017. De to dagene var fylt med syv ulike sesjoner, og hver av dagene ble åpnet av en hovedtaler.

Tirsdag 29. august snakket Jelena Mirkovic ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Universitet i Oslo om involvering av brukere i design og utvikling (video). Onsdag 30. august ble åpnet av professor Marko Nieminen fra Aalto University i Finland med et foredrag om «Pasientreisen» (video). Selve konferansen ble åpnet av viserektor Stephen Seiler.

Se hele programmet her.

Viktig for nettverksbygging

– Hovedgrunnen til å arrangere en konferanse som dette er å lære av andre forskere som arbeider med beslektede prosjekter. I tillegg gir slike konferanser en gylden mulighet til å utvikle nettverk, sier Moe.

SHI er en konferanse som går på rundgang i de skandinaviske landene. Moe sier det er både nyttig og viktig for UiA å arrangere konferansen, siden det både bidrar til økt profilering av det lokale forskningsmiljøet og gjør det enkelt for kolleger å delta.

Foredrag på SHI. Foto.

Ashenafi Z. Woldaregay fra Universitetet i Tromsø holder innlegg.

Fagfellevurderte innlegg

Moe trekker frem flere grunner til at konferansen ble vellykket. Blant dem var at alle bidragene måtte gjennom en fagfellevurdering på forhånd for å sikre kvaliteten.

– Vel så viktig var det at hver av talerne hadde begrenset tid, og alle som presenterte hadde en person som var satt opp til å stille spørsmål. Det bidro til at det ble en god diskusjon etter hvert bidrag, sier Moe.

SHI er et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Universitetet i Aalborg, Universitetet i Linköping og Universitetet i Agder. I 2018 arrangeres den i Aalborg.