0
Hopp til hovedinnhold

Unn deg en mikroekspedisjon

Hver dag byr på muligheten for en avstikker, enten alene eller sammen med en gammel eller ny turvenn.

En av de mange fordelene med å holde seg i nærnaturen er at det er enkelt å vende nesa hjemover igjen.
En av de mange fordelene med å holde seg i nærnaturen er at det er enkelt å vende nesa hjemover igjen. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Denne saken ble først publisert i Fædrelandsvennen: https://www.fvn.no/sport/i/a7BpK5/hva-med-en-mikroekspedisjon 

VITENSPORTEN: Det som internasjonalt refereres til som the microadventure movement har fått oppmerksomhet i store deler av Europa og Nord-Amerika i løpet av siste tiåret, samt ytterligere medvind i løpet av pandemien (Mackenzie & Goodnow, 2020). I boka «Microadventures: Local Discoveries for Great Escapes» beskriver forfatteren Alastair Humphrey (2014, s. 14) fenomenet som:

«An adventure that is close to home, cheap, simple, short, and … effective. It still captures the essence of big adventures, the challenge, the fun, the escapism, the learning experience and the excitement»

Finn din egen mikroekspedisjon

Torbjørn Ekelund er et godt norsk eksempel. Småbarnsfaren la opp til en ekspedisjon tilpasset en hektisk hverdag, hvor hans mikroprosjekt ble å tilbringe én natt i skogen hver måned gjennom et helt år. I etterkant delte han erfaringene fra sine 12 netter alene i skauen i boka «Året i skogen – en mikroekspedisjon» (Ekelund, 2014), som ble en hyllest til nettopp de små turene i nærnatur.

En ekspedisjon defineres gjerne som en lengre reise som krever betydelig utrustning for et bestemt formål. En mikroekspedisjon kan som sagt være kort, det trengs ikke nødvendigvis så mye utstyr, og hensikten kan være så enkel som å «lufte vedet», som vi sier her sørpå.

Mikroekspedisjoner med formål

På Energiverket i Kristiansand kommune benyttes gjerne mikroekspedisjoner i nærnatur som tiltak for å fremme livsmestring blant voksne som strever med psykiske helseutfordringer. Flere ganger i året drar de dessuten på større ekspedisjoner både til havs og på høyfjellet, sommer som vinter, som en del av deres tilbud innen naturbasert psykisk helsearbeid (Gabrielsen m.fl., 2016).

På Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet Sykehus har friluftsterapi blitt utviklet som en naturbasert tilnærming for ungdommer som ikke trives i mer ordinære behandlingsformer. Vi begynte med dagsturer i nærnatur som ledet opp til flere dagers ekspedisjoner til fjells, som ga sterke naturopplevelser, mestring, selvutvikling og fellesskapsfølelse (Fernee m.fl., 2019).

Mange unge som strever på ulike vis opplever likevel slike turer som for krevende og vi har i utendørsterapiteamet på ABUP derfor oppdaget det store potensialet som finnes nettopp i mikroekspedisjoner i hverdagen. Når ungdommer deltar på dagstilbudet Basecamp hver mandag gjennom skoleåret, opplever de gjerne en god start på uka, kjenner på frihet i skogen – et pusterom – og fellesskap med jevnaldrende (Torsvik, 2021).

Nylig har vi også begynt med naturbaserte metoder for å jobbe med relasjoner og samspill innad i familier. Vi prøver nå ut mikroekspedisjoner med grupper av far-sønn-dyader og begynner snart med et tilsvarende flerfamilietilbud hvor vi benytter en emosjons-fokusert tilnærming.

Interessert i å lære mer?

Om du har lyst til å lære mer om dette fagfeltet, og hvordan benytte mikroekspedisjoner på en terapeutisk måte innen naturbasert psykisk helsearbeid, har du flere muligheter. 20.-25. juni i år møtes nemlig det internasjonale fagmiljøet innen utendørsterapi – Adventure therapy – i Agder for sin verdenskonferanse. Her blir det over hundre presentasjoner fra fagfolk som representerer et tyvetalls nasjoner. Et av de faglige innleggene skal blant annet Maja Zimmermann fra Høgskolen i Vestlandet holde om nettopp mikroekspedisjoner, med tittelen «Investigating Therapeutic Applications of Microadventure.»

Arrangementets første to dager foregår på og omkring Universitetet i Agders campus på Gimlemoen i Kristiansand, før vi midtveis i konferansen forflytter oss opp gjennom Setesdal for å tilbringe de siste tre dagene av konferansen til fjells. På vei til Hovden får deltakerne mulighet til å velge én av de mange mikroekspedisjonene som tilbys både til havs, i skog, i Otra eller til fjells denne dagen.

I flere år har interesserte kunne ta en videreutdanning innen «Friluftsliv og uterehabilitering» ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø, mens det høsten 2021 for første gang ble tilbudt en etterutdanning i «Naturbasert terapeutisk arbeid» ved Universitetet i Agder. Til høsten ventes dessuten første læreboka på norsk innen Utendørsterapi fra Cappelen Damm Akademiske forlag.

Ingen grunn til å vente

Hver dag er imidlertid en ny mulighet for en liten avstikker. Velg deg ut noen nye traseer eller områder du ikke er så kjent i. Pakk med deg noe digg i sekken. Gjerne veksle mellom litt tempo, så du får opp pulsen. Gi deg også lov til å roe helt ned, kjenne på tilstedeværelse i det grønne eller blå og puste dype åndedrag. Ikke vent på solskinnsdagen, de beste mikroekspedisjonene kan være nettopp de dagene regn og uvær kom brått på – enten du rakk å søke ly eller du ble kliss-klass. Det er en av de mange fordelene med å holde seg nettopp i nærnatur – det er enkelt å vende nesa hjemover igjen.

Mikroekspedisjoner funker finfint alene. Det kan likevel være en god anledning til å invitere med seg en gammel eller ny turvenn – tobent, firbent eller benløs for den saks skyld.

 

Om forfatter

Carina Ribe Fernee er seniorforsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)(ABUP) på Sørlandet Sykehus HF og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. E-post: carina.fernee@sshf.no.

Referanser

Ekelund, T. (2014). Året i skogen. En mikroekspedisjon. Cappelen Damm.

Fernee, C. R., Mesel, T., Andersen, A.J.W., & Gabrielsen, L. E. (2019). Therapy the Natural Way: A Realist Exploration of the Wilderness Therapy Treatment Process in Adolescent Mental Health Care in Norway. Qualitative Health Research, 29: 1358-1377.

Gabrielsen, L. E., Føreland, J., Rommetveit, J., & Olsen, I. A. (2016). Personlig utvikling i minus 20 grader. Psykisk helsearbeid på Hardangervidda – en casestudie. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 23: 34-44.

Humphrey, A. (2014). Microadventures: Local Discoveries for Great Escapes. Williams Collins.

Mackenzie, S.H. & Goodnow, J. (2020). Aventure in the Age of COVID-19: Embracing Microadventures and Locavism in a Post-Pandemic World. Leisure Sciences, 43: 62-69.

Torsvik, S. (2021). Et sted å puste. En undersøkelse av et naturbasert dagtilbud for ungdom som strever. Masteroppgave i helse og samfunn. Universitetet i Bergen.