0
Hopp til hovedinnhold
Utveksling av forskererfaringer og problemstillinger knyttet til velferdspolitikk og sosial inkludering var på agendaen da UiA og Universitetet i Pisa feiret 10 år med samarbeid. På bildet fra v.: Prof. Matteo Villa, Prof. Andrea Salvini, instituttleder for psykososial helse Siri H. Haugland og dekan Anders J.W. Andersen

UiA og Universitetet i Pisa feirer 10 år med samarbeid

Velferdspolitikk og sosial inkludering var overordnet tematikk da UiA besøkte Universitetet i Pisa i oktober. Besøket markerte 10-årsjubileet for samarbeidet mellom de to universitetene.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiA hadde hatt universitetsstatus i ett år da samarbeidet mellom de to forsknings- og utdanningsinstitusjonene ble etablert i 2008. Universitetet i Pisa har hatt sin status siden 1343, noe som gjør det til verdens 14. eldste universitet i fortsatt drift.

Det var likevel ingen junior og senior som møttes da rundt 20 forskere og stipendiater fra UiA møtte sine italienske kolleger. I to fullpakkede dager ble en rekke viktige samfunnstemaer debattert gjennom dialogmøter mellom forskere og stipendiater fra de to universitetene.

Blant de mange temaene som ble diskutert i de ærverdige lokalene med søyler og takstukkatur, var ekskludering, tilhørighet, nettverk, mental helse og NEET. Det sistnevnte er en forkortelse av det engelske uttrykket «not in education, employment, nor training», noe som omfatter ungdom som verken er i utdanning, jobb eller under opplæring. 

Hvert av de fem dialogmøtene ble innledet ved at forskere fra de to institusjonene presenterte relevante forskningsprosjekter, før det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Mye å feire

Besøket i den italienske byen var også en anledning til å feire 10 år med vennskap og samarbeid.

– For 10 år siden var avstanden mellom Pisa og Agder lengre og mer kostbar enn i dag. Språklige og kulturelle utfordringer til tross, vi har mye å lære av hverandre, og det er nyttig og spennende å bli utfordret intellektuelt av andre fagmiljøer fra andre land, sa professor Andrea Salvini i sin velkomsttale til den norske delegasjonen

Avtalen mellom de to universitetene har så langt resultert i vitenskapelige publikasjoner, studentutveksling, lærerutveksling, felles forskningsprosjekter og seminarer. I år er også UiA også vertskap for gjesteforskeren Matteo Villa, som til daglig er professor ved Pisa-universitetet.

6. november skal professor Villa blant annet holde  forelesning om aksjonsforskning

  på Campus Kristiansand. Villa arbeider også på en bok om bærekraft med utgangspunkt i filosofien til den britiske sosialantropologen, biologen, systemteoretikeren og kommunikasjonsteoretikeren Gregory Bateson.

Intellektuelle utfordringer

Det skjeve tårn i Pisa, foto

Det skjeve tårn i Pisa

Når forskerne fra de to universitetene nå møttes til felles samling, var formålet både å utveksle forskererfaringer og problemstillinger knyttet til velferdspolitikk og sosial inkludering, og å utvikle en felles forståelse. Tanken er at dette igjen skal fremme det videre vitenskapelige samarbeidet mellom Agder og Pisa.

– UiAs strategi vektlegger betydningen av å utvikle et globalt tankesett, med

 fokus på å styrke internasjonalt samarbeid. Samarbeidet med Universitetet i Pisa gir mulighet for dette gjennom forskningssamarbeid, ansattebesøk og studentutveksling, sier instituttleder for psykososial helse, Siri Haugland.

UiA og Universitetet i Pisa har også som mål å dra felles nytte av hverandre i søknadsprosesser ved større utlysninger.

Ny antologi

En del av disse er tenkt samlet vil resultere i en vitenskapelig antologi rundt tematikken: velferdspolitikk og sosial inkludering. Antologien vil markere avslutningen på et flerårig forskningssamarbeid med tittel «Democracy, Diversity and Dignity», og vil redigeres av Andrea Salvini, Siri H. Haugland og Anders Johan W. Andersen.I alt ble 23 forskningsprosjekter presentert i løpet av de to dagene i Pisas gamleby.