Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ti råd til idrettsforeldre: Slik støtter du barna best

Her får du nyttige tips til hvordan du kan påvirke barnas idrettsdeltakelse på en god måte.

Barna som leker med fotball sammen med foreldrene
Nyt opplevelsen av å se og støtte barnets idrettslige erfaring og utvikling, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Denne artikkelen ble først publisert i Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Norsk idrett har som mål at alle barn og unge som deltar i idrett skal utvikle livslang idrettsglede. Derfor skal alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn og fysiske forutsetninger, kunne finne seg til rette og ha glede av å delta i idrett.

Deltakelse og engasjement i idrett, og spesielt i idrettskonkurranser, gir barn og unge muligheter til å sosialisere og samhandle med jevnaldrende og voksne. Gjennom slik samhandling får barn og unge muligheten til å utvikle livslange vennskap, få tillit i sosiale situasjoner og forbedre sentrale ferdigheter som empati, kommunikasjon og evnen til å samarbeide med andre.

Idrettsdeltakelse kan også gi barn og unge muligheten til å utvikle en rekke intrapersonelle egenskaper (m.a.o. tanker og følelser i personen selv), gi muligheter for barn og unge til å føle seg kompetente og oppleve idrettslig suksess, samt få en bedre forståelse av egenverdien ved å være fysisk aktiv. Det er også innmari gøy å delta i idrett!

Selv om barn og unge har muligheten til å få svært mange fordeler gjennom sin idrettsdeltakelse, slutter dessverre mange å delta i idrett hvert eneste år, og en av hovedårsakene er foreldres negative eller upassende involvering. Når foreldre oppfører seg upassende på trening og/eller i konkurranse, for eksempel ved å utøve press mot barnet sitt, krangle med trenere eller kritisere dommere, påvirker det ikke bare barnets idrettsengasjement, men det kan også føre til mange negative psykososiale opplevelser.

Noen av disse psykososiale opplevelsene kan være økt stress og angst, redusert selvtillit, og i noen tilfeller kan disse opplevelsene forårsake at barn og unge blir demotiverte og avslutter egen idrettsdeltakelse. Men barn og unge kan ikke delta i idrett uten støtte og veiledning fra foreldrene sine. Hvordan kan du, som forelder, maksimere din egen positive påvirkning på ditt barns idrettsdeltakelse?

Nedenfor er ti forslag som er basert på nyere forskning:

1. Forstå hvordan du kan ha en positiv påvirkning på barnets idrettsopplevelse. Hjelp barnet å forstå at idretten er en god læringsarena for personlig utvikling. Vær et godt forbilde i måten du kommuniserer og samhandler med andre barn og voksne i idrettssammenheng.

2. Ha jevnlig kommunikasjon med barnet ditt om motivasjonen for å delta i idrett, og hva barnet ditt prøver å oppnå. Dette er spesielt viktig rundt sentrale overgangsperioder, som for eksempel det å bytte av lag, skole eller være skadet. Da kan barnets motivasjon for å delta i idrett endres.

3. Snakk om hvilke typer atferd og kommentarer som barnet er komfortabel med både før, under og etter trening og/eller konkurranse. Husk at barn kan oppfatte det du sier eller gjør helt annerledes enn det du selv gjør.

4. Utforsk hvordan du kan håndtere de positive og negative følelsene som barnet ditt kan oppleve på trening og i konkurranse.

5. Oppmuntre barnet ditt til å utvikle uavhengighet slik at barnet kan ta kontroll over sin egen utvikling i idretten.

6. Som forelder kan det være lurt å hjelpe til å utvikle strategier for å håndtere de uunngåelige utfordringene som barnet ditt vil møte i idretten. Fremhev hva ditt barn vil lære eller tilegne seg av både erfaringer og ferdigheter ved å delta i idrett.

7. Utvikle en god relasjon med barnets trener. Vær åpen og lær om trenerens filosofi, trenerens mål for barnet ditt, og hvilken støtte treneren kan ha behov for i løpet av sesongen.

8. Lær om barnets idrett, reglene og etiketten, samt fordelene og utfordringene ved å delta i en spesifikk idrettsgren.

9. Vær opptatt av prosessen. Fremhev fordelene som barnet ditt kan få fra å være involvert og engasjert i idretten sin. Deltakelse i idrett handler om mye mer enn bare å vinne og tape.

10. Vær til stede i alle øyeblikkene hvor du kan se og støtte barnets idrettslige erfaring og utvikling.