0
Hopp til hovedinnhold

Kortreist læring i naturen

Den nyutgitte boka «Nærmiljøfriluftsliv i skolen» handler om hvordan elever kan oppleve mestring ved å bruke nærmiljøet rundt skolen. Redaktør er førstelektor Ketil Østrem ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.

Bilde av elever ved et vann i skogen.
Nærmiljøet til en skole kan gi elevene mye læring. Foto: Ketil Østrem

– Denne boken vil bli brukt som pensum på flere utdanninger i hele landet, slik som friluftsliv- og kroppsøvingsutdanninger. Behovet er stort for denne kunnskapen. Vi ønsker å vise at en ikke må reise langt av gårde for å gi elever gode læringsopplevelser i naturen, sier Østrem.

Boken gir en innføring i sentrale pedagogiske perspektiver, og presenterer en rekke uteaktiviteter for elever i barne- og ungdomsskole. Ifølge forfatterne kan det å utforske nærområdet rundt skolene gi elevene gode mestringsopplevelser.

Behov for faglig påfyll

– Den nye læreplanen har en sterk dreining mot friluftsliv, noe som gir lærere landet rundt et behov for faglig påfyll. Uteaktiviteter og naturferdsel utgjør et av tre kjerneelementer i faget, og flere av kompetansemålene handler konkret om læring gjennom friluftslivet i nærmiljøet, sier Østrem. 

Bilde av Ketil Østrem.

Førstelektor Ketil Østrem er redaktør for en ny bok om undervisning i skolers nærmiljø.

Med seg i boka fra UiA har han doktorgradsstipendiat Thomas Birkedal Stenqvist og universitetslektor Geir Øvrevik. I tillegg er det bidragsytere fra Norges Idrettshøyskole, OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, Høgskulen i Volda, Nord Universitet og Universitetet i Tromsø.

– Vi ønsker å peke ut de mange mulighetene for friluftsliv som ligger i skolenes nærmiljø. Dette kan være alt fra et vann til et skogsområde. Læringsaktivitetene kan tilpasses alle årstider, og de ulike nærmiljøene som finnes i landet, sier Østrem.

Læring gjennom opplevelse

I innledningskapittelet skriver han selv om hvordan en skoledag i friluft skiller seg pedagogisk fra en dag i et klasserom.

«I naturen skjer læringen gjennom personlige opplevelser og erfaringer, og skiller seg kvalitativt fra en skolehverdag som fra et elevperspektiv kan oppleves noe abstrakt og faktaorientert. Naturmøtet legger til rette for at elevene får muligheten til å møte hverandre på mange ulike nivå og å oppdage ulike sider ved hverandre, skriver han blant annet.

Boken ble utgitt på Cappelen Damm Undervisning den 5. februar og kan bestilles her.