0
Hopp til hovedinnhold

Kommuneansatt og doktorgradsstudent

Gjennom ordningen med offentlig sektor-ph.d. forsker Cecilie Karlsen på bruk av velferdsteknologi i Kvinesdal kommune.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Cecilie Karlsen ute
Cecilie Karlsen forsker på bruk av velferdsteknologi i Kvinesdal kommune

Cecilie Karlsen er ansatt i Kvinesdal kommune. Hun er også inne i sitt fjerde år på arbeidet med ph.d.-graden sin. Der ser hun på erfaringer ved bruk av velferdsteknologi til eldre hjemmeboende som en del av kommunale hjemmetjenester.

Velferdsteknologi er et viktig nasjonalt satsingsområde hvor det overordnede målet er å sikre gode fremtidige tjenester tilpasset individuelle behov.

— Jeg ønsker å finne ut hva som skal til for at teknologien skal fungere slik den skal, og hvordan man skal takle utfordringer som eldre, pårørende og helsepersonell møter, sier Karlsen.

Hun forteller at det er et økt behov for kunnskap om hvordan kommunene kan bruke velferdsteknologi. Teknologien må bidra til økt trygghet og mestring hos eldre hjemmeboende og pårørende, og sørge for at kommunenes ressurser blir brukt på en effektiv måte.

Doktorgrad for offentlig sektor

Ordningen med Offentlig sektor-ph.d. innebærer at en offentlig virksomhet kan søke Forskningsrådet om støtte for at en ansatt kan få gjennomføre en doktorgrad. Prosjektet skal være relevant for arbeidsområdet og bidra til å øke kunnskapsnivået i virksomheten.

Selv om den offentlige virksomheten bestemmer hva det skal forskes på, må prosjektet godkjennes og kvalitetssikres av en doktorgradsgivende institusjon. På Universitetet i Agder er Karlsen tilknyttet Senter for e-helse.

Siden ordningen med offentlig sektor-ph.d kom i gang i 2014, har nesten 100 doktorgradsprosjekter startet opp på landsbasis. Senter for e-helse gjorde en innsats ved første utlysning, noe som førte til at UiA fikk 5 av de 25 stillingene ved oppstart. I dag har UiA 11 stipendiater knyttet til seg med denne ordningen, Cecilie Karlsen er en av dem.

Foreløpige resultater

Karlsen har intervjuet eldre hjemmeboende som har brukt ulike type teknologier, og gjentatt intervjuene et halvt år senere.  Hun har også intervjuet nære pårørende. I tillegg har hun gjort fokusgruppeintervjuer med kommuneansatte som er involvert i implementering og bruk av teknologi til hjemmeboende.

Foreløpige resultater viser blant annet at teknologi kan forbedre tjenestetilbudet ved å gi økt trygghet, sikkerhet og mulighet til økt selvstendighet.

— Det er likevel behov teknologien ikke kan dekke, og det må ses i sammenheng med andre tiltak og tildeles på bakgrunn av enkeltes behov, sier Karlsen.

Hun forteller at pårørende er viktige pådrivere og samarbeidspartnere for kommunene når det gjelder bruk av teknologi. Karlsen påpeker at involvering av pårørende må kartlegges individuelt, slik at de ikke ikke opplever det som en ekstra belastning.

Utenlandsopphold

Karlsen har gode erfaringer med ordningen med Offentlig sektor-ph.d. Med hjelp fra veilederne sine fikk hun også tilslag på et familiestipend og har nylig tilbrakt seks måneder ved Claremont University i Los Angeles sammen med mann og to barn.

– Jeg fikk plass på Center for Information Systems & Technology hvor jeg delte kontor med andre doktorgradsstudenter. Der fikk jeg anledning til å presentere prosjektet mitt for et annet fagmiljø. Diskusjonene og tilbakemeldingene fra andre doktorgradsstudenter og dyktige ansatte var veldig nyttige og lærerike, forteller Karlsen.

I kombinasjon med jobb fikk hun også god tid til å oppleve mye av det California har å by på sammen med mann og barn.

– Det beste med oppholdet var at jeg fikk ro til å skrive. Ro fra møter, forpliktelser og hverdagsstress, sier Karlsen.

Å reise utenlands krever planlegging. Det er mye papirarbeid og det er mange praktiske detaljer som må på plass. Karlsens beste råd er å starte forberedelsene i god tid.

Gruppe ph,D-studenter

Cecilie Karlsen i møte med andre ph.D-studenter