0
Hopp til hovedinnhold

Knapphet på intensivsykepleiere er et alvorlig problem

Sykepleierforbundet har i flere år uttrykt bekymring for den økende mangelen på intensivsykepleiere. Deres faglige kompetanse er en nødvendighet for at kapasiteten på norske sykehus skal kunne opprettholdes. Koronapandemien har tydeliggjort at det er behov for å styrke tilgangen på intensivsykepleiere og helse- og omsorgsminister Bent Høie har gitt utdanningsinstitusjonene og sykehusene i oppdrag å utdanne 100 ekstra intensivsykepleiere i 2021.

Illustrasjon av praksisstudenter som får veiledning inne på intensivavdeling
Opplæring på intensivavdeling: Illustrasjon av praksisstudenter som får veiledning inne på intensivavdeling.

Koronapandemiens påvirkning

Det er ingen tvil om at koronapandemien har satt søkelys på viktigheten av fagkvalifisert helsepersonell. Krisen vi står overfor har ved flere anledninger vist at behov kontra kapasitet på norske sykehus ikke går opp. Oppmerksomheten rettet mot intensivsykepleiere og respekten for den viktige jobben de gjør har aldri vært større.

I samtale med Gro Frivold, som er studieprogramleder for masterprogrammet spesialsykepleie, trekker hun fram at Universitet i Agder var først i landet til å tilby masterutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, barne-, intensiv-, eller operasjonssykepleie i 2012. Barnesykepleie ble lagt ned i 2014, men har startet opp igjen i 2020. Sett i lys av pandemien er spesialsykepleieres faglige kompetanse blitt en ettertraktet nødvendighet for både nåtiden og fremtidens sykehuskapasitet.

Gro Frivold

Gro Frivold: Studieprogramleder for masterprogrammet spesialsykepleie

Avhengig av samarbeid med sykehusene for praksisplasser

Masterprogrammet spesialsykepleie er en praksisrettet utdannelse med 50 studieplasser. Antall studieplasser er med andre ord avhengig av antall praksisplasser på sykehusene. Gro Frivold har redegjort for enkelte utfordringer som kan være påvirkningsfaktorer for mangel på intensivsykepleiere:

- En av de største begrensningene er først og fremst antall praksisplasser. Ettersom mye av studiet består av praksis, er vi avhengige av at sykehusene støtter opp med praksisplasser. Det er ikke alltid de har like stor kapasitet til dette på de forskjellige avdelingene.

 

Økonomiske hindringer og ugunstige snarveier

En annen utfordring er studentenes personlige økonomi. Mens enkelte studenter får masterutdanningen dekket av arbeidsgiver, er det andre som må ta fra egen lomme. For mennesker i ulike aldersgrupper og livssituasjoner kan dette være en faktor som hindrer dem fra å ta videre/masterutdanning.   

Det er også en utfordring at flere studenter dropper ut før fullført masterutdanning. Etter 90 beståtte studiepoeng kan en få seg relevant jobb ved å henvise til karakterutskriften, uten å oppnå den vitnemålsgivende kvalifikasjon.

Vi trenger spesialsykepleiere med masterkompetanse

Verden utvikler seg i et raskt tempo, og vi trenger helsepersonell som har faglig kompetanse og kan holde følge med den medisinsk-teknologiske utviklingen. Det er viktig at fremtidens spesialsykepleiere har masterkompetanse for å holde tritt med dagens store endringer, samtidig som vi trenger helsepersonell som følger utviklingen og kan ta forskningen videre til nytt nivå.

I koronapandemien har knapphet på intensivsykepleiere blitt et synlig problem, som myndighetene nå har lovet å ta tak i. Rammene og tiltakene for hvordan oppdraget om å utdanne 100 ekstra intensivsykepleiere skal gjennomføres, er foreløpig ikke offentliggjort.      -Vi er spente på å følge denne utviklingsprosessen.

Til slutt kommer Gro Frivold med en siste oppfordring til både dem som studerer, har studert og ønsker å spesialisere seg som intensivsykepleier;

- Som intensivsykepleier vil ingen dager være like. Det å kunne stå og jobbe i kritiske, akutte og alvorlige situasjoner krever at du er en omsorgsfull person som kan jobbe i team med andre på en effektiv måte. Det vil alltid være forskjellige behandlinger som kreves, og forskjellig medisinsk teknisk utstyr å forholde seg til. Samtidig må det poengteres at dette bare er en liten del av hverdagen i dette yrket. Kompetanse og erfaring med mellommenneskelige relasjoner og rehabilitering står også sterkt i fokus. Til syvende og sist handler det om høy faglig kompetanse, og om å ha en genuin interesse og brennende ønske om å hjelpe pasienter på veien tilbake til en frisk hverdag, eller å bidra til en verdig død.