0
Hopp til hovedinnhold

Karrieredag for folkehelse, idrett, ernæring og kroppsøving

Onsdag 17. februar inviteres studentene ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for ernæring og folkehelse til en digital karrieredag.

Bilde av personer kledd i formelt arbeidstøy ved en startstrek
Karrieredag for folkehelse, idrett, ernæring og kroppsøving

Karrieredagen starter klokken 12.00 og første del av programmet vil være felles for begge instituttene. Da vil UiA Karriere snakke om hvilken kompetanse studentene besitter, og komme med tips til jobbsøking generelt og søknadsskriving spesielt. I tillegg vil studieprogramledere og studentambassadører for masterprogrammene ved instituttene gi informasjon om disse. Det vil også bli informert om Alumniordningen ved UiA.

Del 2 i programmet starter 13.45 og her vil instituttene ha hvert sitt program. Det vil være ulike representanter fra arbeidslivet som vil ha korte presentasjoner med ulike refleksjoner, tips og råd til hvordan nyutdannede kan få jobb i ulike sektorer.

 

Målet med dagen er:

Del 1: større bevissthet om egen kompetanse etter endt utdanning ved UiA.

Del 2: vise noen av de mulighetene du har etter studiene. 

 

 

PROGRAM

Meld deg på Karrieredagen her.

 

DEL 1

12.00: Velkommen

12.05: Hva kan jeg nå? v/ UiA Karriere

12.35: Informasjon om masterprogram v/ studieprogramledere og studentambassadører

12.50: Pause

13.00: Tips til jobbsøking med fokus på søknadsskriving v/ UiA Karriere

13.30: Informasjon om UiA Alumni

 

DEL 2

Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving:

 • Velkommen til Karrieredag del 2 for studenter ved idrett og kroppsøving. 
 • Laboratorieingeniør/testleder for UiA-Idrett og OLT-Sør, Andreas M. Pedersen: Refleksjoner fra egen utdanning, som idrettsutøver, om hvordan bygge CV for å få relevant og artig jobb?
 • Fysisk trener IK Start, Atle Thunshelle: Du har bachelor eller master i idrett, egenerfaring fra idrett og ønsker å jobbe med toppidrett; hvilke muligheter har en?
 • Friluftslivsveileder, Renè Aasnæs: OPPDATERES
 • Rektor Karuss Skole, Hege Ose: Hvordan få jobb ved en grunnskole, veien fra skolen melder inn behov om flere kollegaer til ny kollega er tilsatt; rektors betraktninger.
 • Avdelingsleder KKG-Idrett, Vegard Witzøe: Du er nyutdannet med bachelor eller master i idrett, drømmen er å jobbe på idrettslinja på en VGS, hva ser den som skal ansette deg etter?
 • Leder Norsk Fotballtrenerforening, Teddy Moen: Du har bachelor eller master i idrett og ønsker å jobbe som trener, heltid/deltid, hva er lurt?

 

Institutt for ernæring og folkehelse:

 • Velkommen til Karrieredag del 2 for studenter ved ernæring og folkehelse.
 • Hilde Tørring, Frisklivssentralen Krs: Hvilke kompetanser er viktige når man ansetter og andre tips til studenter.
 • Hege Bekken, alumn og samfunnsutvikler folkehelse: Min vei fra student til arbeidstager, hvordan bygge CV og litt om min arbeidshverdag.
 • Birgitte Kalvatn, alumn og prosjektleder for folkehelse og friluftsliv: Hvordan min utdanning er relevant for arbeidslivet, og mine erfaringer med jobbsøking og arbeidsliv.
 • Svanhild Ådnanes, alumn og ernæringsfysiolog: Hvordan lykkes med å få jobb, litt om nåværende jobb og tips til studenter.
 • Silje H. Grimsli, studierådgiver: Hvor har tidligere studenter fått jobb, og hvilke muligheter finnes egentlig?