Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hva vil du lese om i Vitensporten?

Er du nysgjerrig på trening eller fysisk aktivitet? Er du idrettsutøver eller trener? Driver du idrettslag? Er du pasient, lærer eller elev? Vi ønsker dine innspill til temaer du vil lese mer om.

På bildet står flere UiA-forskere fra helse og idrett. De ønsker bidrag fra lesere.
UiA-forskerne Erik Aasland (f.v), Matt Spencer, Bjørge Herman Hansen og Sveinung Berntsen oppfordrer til å tipse om temaer til nye innlegg i Vitensporten. Foto: Damares Stenbakk / UiA

Denne artikkelen ble først publisert i Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Siden mai 2021 har Fædrelandsvennen publisert ukentlige bidrag fra forskere og fagpersoner innenfor idrett, fysisk aktivitet og utdanningsfeltet tilknyttet UiA og institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Det ønsker vi å fortsette med også i 2023.

Bredt fagfelt

Våre over 50 bidragsytere har et bredt fagfelt, noe de drøyt 80 publiserte Vitensport-artiklene hittil gjenspeiler. Felles for alle disse er at bevegelse eller idrett står i sentrum. For en trener vil kunnskap om idretten selvfølgelig være en viktig faktor. Særlig når man er trener for utøvere som skal prestere på høyt nivå. Trenerrollen handler også om å ha kunnskap om øvelsesutvalg, treningsplanlegging og taktikk. Men skal vi forstå utøveres motivasjon, trivsel og utvikling, viser forskning at trenerens pedagogiske og relasjonelle evner er like viktig som det som nevnes over. Vi forsker også mye på hvordan en bør trene for både å prestere bedre, som utøver eller mosjonist.

I forskningen stiller vi også spørsmål som hvorfor barn og unge begynner med idrett, hvordan de opplever mestring på idrettsbanen, og hvordan frafall til idretten kan reduseres. Videre er flere av oss opptatt av hva elevene skal lære i kroppsøvingsfaget, hvordan elevene erfarer undervisningen, og hvordan kroppsøvingslæreren kan og bør undervise.

Endret læreplan

Visste du at kroppsøvingsfaget, sammen med norsk, er det eneste skolefaget elever har alle skoleår? Læreplanen i kroppsøving har endret seg. Elevene skal nå møte en undervisning som tar hensyn til elevenes egne interesser og forutsetninger slik at de kan utvikle allsidig bevegelseskompetanse. At elevene får muligheten til å utforske, øve på, leke og samspille i et bredt utvalg av bevegelsesaktiviteter (dans, friluftsliv, og idrettsaktiviteter), står sentralt i det fornyede kroppsøvingsfaget.

Her på UiA forsker vi dessuten på friluftsliv og barns lek og læring i barnehagen. Vi ser blant annet at uorganisert aktivitet og lek, spesielt utendørs, er viktig for barns læring og utvikling.

Vi har etter hvert fått sterk dokumentasjon på helsegevinsten av fysisk aktivitet og trening. Visste du at å være i god form er en av de viktigste faktorene for å leve et godt og langt liv? En aktiv livsstil kan gi glede, mestring, opplevelser, tilhørighet, livskvalitet og bedre helse for den enkelte – og har stor betydning for samfunnets bærekraft.

Et annet fokusområde vi har er egenverdien av å være jente eller kvinne i idretten. Kun mellom 4 og 13 prosent av gjennomført forskning er basert på jenter eller kvinner som deltakere. Derfor jobber vi blant annet med å skaffe mer kunnskap om hvordan trene jenter i sin pubertetsutvikling og innen sine toppidrettskarrierer, med sine unike hormonspeil, samt hvordan vi kan øke andelen kvinnelige trenere og ledere i idretten.

Her kan du lære mer om hva vi forsker på:

Treningsprosesser og prestasjonsutvikling i både topp- og breddeidrett er fokus i den tverrfaglige forskningsgruppa Sports Performance and Athlete Development Enivronments (SPADE).

Pedagogisk og didaktisk forskning knyttet til kropp, bevegelse, lek, undervisning, veiledning og læring i barnehage, skolen, og i lærerutdanningene, står sentralt i forskningsgruppa Research in Outdoor- and Physical Education (ROPE).

Fysisk aktivitet og helse gjennom livet er fokus i forskningsgruppa Physical Activity and Health across the LifeSpan (PaHLS). Vi forsker vi på effektene av trening som medisin i ulike grupper og faser av livet, prøver å forstå hvorfor noen er aktive og andre ikke for å kunne anbefale og iverksette effektive tiltak, samt undersøker de sosiale, økonomiske og bærekraftsmessige gevinstene av fysisk aktivitet og trening.

Er du nysgjerrig på trening eller fysisk aktivitet? Er du idrettsutøver eller trener? Driver du idrettslag? Er du pasient, lærer eller elev? Jobber du innen helse? Vi ønsker dine innspill til temaer du vil lese mer om. Og vi skal gjøre vårt beste for å få det til!

Ta kontakt med en eller flere av oss på e-postene under:

  • Matt Spencer er professor ved UiA og leder for gruppa SPADE: Treningsprosesser og prestasjonsutvikling i idrett. E-postadresse: Matthew.spencer@uia.no
  • Erik Aasland er førsteamanuensis kroppsøving ved UiA og leder for gruppa ROPE - Research in Outdoor and Physical Education. E-post: erik.aasland@uia.no
  • Bjørge Herman Hansen er professor ved UiA og leder for gruppa PaHLS: Fysisk aktivitet og helse gjennom livet. E-post: bjorge.h.hansen@uia.no
  • Sveinung Berntsen er professor ved UiA. E-post: Sveinung. berntsen@uia.no