0
Hopp til hovedinnhold
ECSS-logo på beachflagg.
Tidligere konferanser har blitt gjennomført fysisk

Godt representert ved idrettsvitenskapelig konferanse

ECSS-konferansen (European College of Sport Science) arrangeres ulike steder hvert år. Dette året var det 25. års jubileum, men måtte for første gang arrangeres digitalt.

Hvert år arrangerer European College of Sport Science (ECSS) en anerkjent konferanse innenfor idrettsvitenskap. Her er det flere tusen internasjonale deltakere, alt fra studenter til erfarne professorer. Både masterstudenter og ansatte med tilknytning til Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving kan sende inn forskningsbidrag, eller bli invitert til å ha lengre innslag. Under konferansen presenteres de fleste i form av korte presentasjoner av ulike former.

 

Dette året skulle konferansen vært gjennomført i Sevilla i Spania. Men på grunn av Covid-19 ble den først utsatt, og deretter endret til å være en nettbasert konferanse som fant sted siste uken i oktober.

 

Dette er en fin arena for både ivrige masterstudenter og ansatte til å presentere og synligjøre forskningen som gjøres ved Universitetet i Agder. Bidraget må være sendt inn før 15 februar hvert år, noe som fører til at det er et ettertraktet mål å rekke fristen da det sørger for at man kan ha mulighet til å få delta på konferanse. Dette er ønskelig både for de som er i starten av sin forskerkarriere, men også for de med lang forskerbakgrunn. I tillegg vil man kunne bygge nettverk både nasjonalt og internasjonalt, få ny inspirasjon og lærdom, samt være på tur med kollegaer for å dyrke arbeidsmiljø og samskapning – i tråd med UiA sin visjon.

Selv om konferansen denne gang ble nettbasert var UiA godt representert også ved årets ECSS.

 

Nedenfor er en oversikt over bidrag fra UiA

Inviterte:

«Exercise oncology: looking into molecular mechanisms, individualization of exercise recommendations and how to use behavior strategies to facilitate exercise»

-        Med professor Sveinung Berntsen og Truls Raastad

 

I tillegg 15 abstracts fordelt på 10-minutters presentasjoner:

-        Pass the ball to me- but you won’t get it back…
Understanding social inclusion in team activities in Physical Education

HOVDAL, D.O.G., HAUGEN, T., JOHANSEN, B.T.

 

-        Force-velocity profiling in elite athletes: reliability and agreement between methods

LINDBERG, K., SOLBERG, P., BJØRNSEN, T., HELLAND, C., RØNNESTAD, B., FRANK, M.T., HAUGEN, T., ØSTERÅS, S., KRISTOFFERSEN, M., PAULSEN, G.

 

-        Exercise adherence and effect of self-regulatory behaviour change techniques in patients undergoing curative cancer treatment: secondary analysis from the phys-can randomised controlled trial

MAZZONI, A.S., BROOKE, H.L., BERNTSEN, S., NORDIN, K., DEMMELMAIER, I.

 

-        No effect of a three-week post-season transition period on markers of RED-S in highly-trained male cyclists

BYRKJEDAL, P.T., STENQVIST, T.B., TORSTVEIT, M.K., BERGSVIK, K., SPENCER, M.

 

-        The effect of individualized power-training based on force-velocity profiling in elderly men

FOSSTVEIT, S.H., LOHNE-SEILER, H., LINDBERG, K., SIBAYAN, E.E., FJELLER, J.S., LØVOLD, S., KOLNES, T., BERNTSEN, S., HANSEN, B.H., BJØRNSEN, T.

 

-        The effect of individualized power-training based on force-velocity profiling in highly-trained team sport athletes

BJØRNSEN, T., LINDBERG, K., SOLBERG, P., RØNNESTAD, B., FRANK, M.T., ABUSDAL, G., LARSEN, T., SVEEN, O., PAULSEN, G.

 

-        Training methods and intensity distribution of young elite endurance athletes: a two-year longitudinal study

COWARD, E., SPENCER, M., STENQVIST, T.B.

 

Poster presentasjoner

-        A six- month tailored telephone- and email-based exercise intervention increased physical activity levels among inactive adults: a randomized controlled trial
KJAER, I.G.H., ANDERSSEN, S.A., HANSEN, B.H., TORSTVEIT, M.K.

-        Acute effect of citrulline malate supplementation on repetitions to failure during strength training: a systematic review and meta-analysis
VÅRVIK, F.T., BJØRNSEN, T., GONZALEZ, A.M.

        

-        From play and intending to rest – to several world championships and being the best! - procurements of expert performance in biathlon

JOHANSEN, B.T., OLSEN, S.R., RUI, M.

 

-        From untrained 55+ to a triathlete. a pilot study.

LOHNE-SEILER, H., TORSTVEIT, M.K., JOHANSEN, B.T., PEDERSEN, A.M., BRYNJULFSEN, T., BYRKJEDAL, P.T., BERNTSEN, S.

 

-        How traditional norwegian outdoor activities are changing - a 10 year follow up

BERE, E., STENQVIST, T.B.

 

-        Individual response to external training load in elite football players

SPENCER, M., WIIG, H., ANDERSEN, T.E., LUTEBERGET, L.S.

 

-        Motivational factors for participating in a norwegian outdoor education program

ØVREVIK, G., STENQVIST, T.B.

 

-        Relative energy deficiency in sport among male norwegian world-class athletes

STENQVIST, T.B., MELIN, A.K., GARTHE, I., SLATER, G., PAULSEN, G., TORSTVEIT, M.K.