Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Folkehelsemeldingen – ministerbesøk til UiA

Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister, kommer til UiA 30. mai for å presentere regjeringens kostholdsarbeid, med utgangspunkt i den nye folkehelsemeldingen. 

Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister
Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister

Folkehelsemeldingen “Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar" tar opp spørsmål som: Hva vil regjeringen prioritere fremover? Hvilke tiltak vil de iverksette for å utjevne sosiale helseforskjeller? Og vurderer de å gjeninnføre den mye omtalte sukkeravgiften? Etter foredraget blir det tid til spørsmål fra salen.

Rollen til ernæring og folkehelse

Myndighetenes arbeid med å fremme god ernærings i befolkningen er forankret i folkehelsearbeidet. Regjeringen lanserte nylig en ny folkehelsemelding, som beskriver regjeringens samlede innsats for å bedre folkehelsen og god livskvalitet i befolkningen. Her har kostholdsarbeidet en sentral rolle i å redusere sykdomsbyrden i befolkningen, gjennom å forebygge ikke-smittsomme sykdommer.

Maten vi kjøper, og kostholdet vi har, påvirkes i stor grad av hvilken mat som er tilgjengelig og hvilke matvalg omgivelsene våre oppmuntrer til. Matbransjen og myndighetene er de to aktørene som har mest makt til å påvirke dette som gjerne kalles matomgivelser. Dette temaet er grundig gjennomgått av en gruppe forskere ved OsloMet i rapporten «Sunnere matomgivelser i Norge. Vurdering av gjeldende politikk og anbefalinger for videre innsats. Food-EPI 2020».

Foredraget er gratis og åpent for alle, så ønsker du en time med litt faglig ernæringspåfyll er du hjertelig velkommen!

30. mai, kl 14:30-15:30
Campus Kristiansand - B1 006