0
Hopp til hovedinnhold

Første møte i nytt fagråd for e-helse

Fagrådet for forskning og innovasjon innen e-helse ved Universitetet i Agder samler eksperter fra hele Norge for å gi råd om forskning, innovasjon og utvikling.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag 7. desember møttes medlemmene i det nye fagrådet for første gang på Universitetet i Agder (UiA) sitt Campus Grimstad.

– Universitetet i Agders arbeid innen e-helse er viktig i både et lokalt og regionalt perspektiv, men også en mulighet for i enda større grad kunne løfte viktig kunnskap til utvikling på e-helse nasjonalt, sier Robert Nystuen.

Han er avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse, og er medlem av fagrådet. Han sier det blir spennende å følge UiA og Senter for e-helse videre i ambisjonen om å bli et internasjonalt senter for innovasjonsdrevet forskning innen e-helsetjenester.

– Her mener jeg fagrådet vil kunne spille en viktig rolle som strategisk rådgiver. I tillegg vil fagrådet kunne legge til rette for enda flere koplinger mellom ulike kunnskapsmiljøer slik at forskere i prosjektene deler kunnskap, diskuterer, og på bakgrunn av disse forutsetningene bidrar til bedre og mer interessant forskning, sier han.

Skal sikre innspill fra bredden

Siden begynnelsen av 2000-tallet har Universitetet i Agder arbeidet for å utvikle kunnskap og kompetanse innen e-helse og moderne omsorgs- og velferdsteknologi. I 2011 ble e-helse definert som et satsningsområde på universitetet.

Senter for e-helse drives i dag som et samarbeid mellom fem fakulteter: Helse- og idrettsvitenskap, Samfunnsvitenskap, Humaniora og pedagogikk og Teknologi og realfag, samt Handelshøgskolen.

I tillegg er senteret I4Helse under etablering ved UiA. Dette er et senter for innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og omsorg, hvor de fire i-ene står for Idè, involvering, innovasjon og implementering.

– E-helse og velferdsteknologi er et område som fordrer kunnskap og kompetanse på tvers av fag og forskningsfelt, og samarbeid mellom aktører fra både privat, offentlig og frivillig sektor. Det er derfor viktig for universitetet å sikre innspill og råd fra ulike aktører i feltet, sier Anders Johan W. Andersen.

Han er dekan for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA, og leder fagrådet. 

Dette skal rådet gjøre

Det nye fagrådet skal bidra til nettopp denne dialogen med ulike aktører. Ambisjonen med fagrådet er å skape en felles møtearena, diskutere aktuelle utfordringer og gi råd til Universitetet i Agder.

Ifølge mandatet skal fagrådet:

 • være et rådgivende organ for e-helse satsningen ved UiA
 • bidra med strategiske innspill for å sikre kvaliteten på og relevansen av forskning og innovasjon innen ehelse på Agder
 • komme med anbefalinger knyttet til utviklingen av I4Helse og samordningen mellom Senter for e-helse og I4Helse
 • sikre god informasjonsflyt mellom de ulike medlemsorganisasjonene i fagrådet
 • være oppdatert på og gi innspill om aktuelle faglig nettverk, prosjekter i utvikling, og samarbeidspartnere

Dette er medlemmene i fagrådet:

 • Aase S. Hobbesland, Kommunalsjef, Grimstad kommune
 • Anders Emil Ånonsen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Aust-Agder
 • Anders Johan W. Andersen, Dekan Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Andras Prinz, Faglig leder, Senter for e-helse
 • Anne Blakstad, Enhetleder, Sykehuspartner
 • Arild Kristensen, Daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster
 • Ingvild Eide Graff, Konserndirektør for Helseavdelingen i NORCE
 • Even Krogstad, Seksjonsleder e-helse, Sørlandets Sykehus HF
 • Gro Bråten, Fylkesordfører i Aust-Agder
 • Kjetil Løyning, for Regional Koordineringsgruppe, e-helse og velferdsteknologi Agder
 • Robert Nystuen, Avdelingsdirektør, Avdeling utredning og strategi. Direktoratet for e-helse
 • Stephen Seiler, Viserektor for forskning, innovasjon og formidling, Universitetet i Agder
 • Tor Åge Fjukstad, Daglig leder, I4Helse
 • Ragni MacQueen Leifson, Administrativ leder, Senter for e-helse