0
Hopp til hovedinnhold

Først kull for master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)

Første kull er nå godt i gang. Det er første gang dette masterstudiet tilbys ved Universitetet i Agder (UiA), som er en del av en nasjonal satsing for å utdanne høyt kompetente sykepleiere for jobb innen kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Noen av studentene som har nå begynt på AKS-studiet på UiA.
Noen av studentene som har nå begynt på AKS-studiet på UiA.

Professor Marit Kirkevold fra OsloMet holdt åpningsforedrag for studentene, der hun snakket varmt om hvor etterlengtet denne kompetansen er for den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Professor Marit Kirkevold, OsloMet.

Stort behov

Behovet for helsehjelp er økende i befolkningen. Befolkningen blir stadig eldre, og samfunnet har stort behov for et tjenestetilbud som kan ivareta pasienters komplekse og sammensatte helseutfordringer. Denne utdanningen gir sykepleiere kompetanse og mulighet for å jobbe selvstendig. Gjennomført utdanning gir spesialistgodkjenning etter egen forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Litt skuffende

– Kommunene etterlyser, og har stort behov for, denne kompetansen så derfor var det litt skuffende at det ikke er flere kommuner som legger til rette for at sykepleiere kan skaffe seg denne kompetansen. UiA tilbyr 25 studieplasser, men det var kun 14 som startet opp, sier Dosent og studieprogramleder Anne Skisland. Jeg tror det er veldig viktig at ledere i kommunen oppdager at det er god investering å legge til rette for at sykepleiere i kommune- og omsorgssektoren kan ta denne masteren.

Lokale ressurser trukket inn

– AKS er kunnskapsrike sykepleiere, nær til pasienten, sier førsteamanuensis ved UiA og overlege i nevrologi ved SSHF Halvor Øygarden. De vil for eksempel kunne gi pasienter med kroniske sykdommer en faglig og helhetlig oppfølging. Forskning viser at sykepleier med master avansert klinisk allmennsykepleie bidrar til større pasienttilfredshet. Leger og AKS-er samarbeider på tvers av profesjonene, og med hver sin kompetanse. Dette fører til at pasientene får en bedre og helhetlig oppfølging.

Henriette Gauslå, som jobber til vanlig i hjemmesykepleie Bjorbekk, har nettopp begynt på AKS-studiet. – Grunnen til at jeg tar AKS-utdanning er at jeg har veldig tro på kommunehelsetjenesten, og at vi har en kjempe mulighet til å styrke kompetansen der. Det er ikke en hemmelighet at vi får mye mer å gjøre med eldrebølgen som kommer, så det å vite konkret hva vi skal se etter for å kunne identifisere et problem, og det å ha tillit når vi kommunisere dette videre blir mer og mer viktig.

Her kan du lese innlegg i avisen Fædrelandsvennen.

 

Bilder: Anne Skisland og Karen Klausen