0
Hopp til hovedinnhold

Dagens kunnskap for morgendagens beslutninger

Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK) arrangerte 21. oktober en digital konferanse med temaet «Dagens kunnskap for morgendagens beslutninger – kunnskapsoppsummeringens rolle».

- Behovet for kunnskap om beslutninger som berører morgendagen bygger alltid på det retrospektive - kunnskap, empiri og analyser fra i går, i fjor eller enda lenger tilbake. Med det tegner vi bilder, eller vi skriver forskningsrapporter om virkeligheten rundt oss og trekker slutninger om hva vi bør gjøre. Men hvor langt, hvor komplisert eller hvor forenklet og hvor raskt skal vi trekke slutninger om morgendagen basert på det vi vet i dag? Slik oppsummerer Thomas Westergren, førsteamanuensis og medlem av styringsgruppen for NORNESK, kjernen i konferansen som ble kringkastet fra UiA.

Her kan du se programmet.

Den heldigitale konferansen samlet nærmere 100 bestillere og produsenter av kunnskapsoppsummeringer fra hele Norge. I form av korte 10 minutters innslag ble kunnskapsoppsummeringens rolle belyst av foredragsholder fra forskningsmiljøer og offentlige virksomheter på ulike forvaltningsnivå. 

Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer - NORNESK -  ble etablert i 2019.

NORNESK arbeider for å øke etterspørsel og anvendelse av systematiske kunnskapsoppsummeringer innen alle fagfelt for å sikre at tjenester, utdanning og utvikling er velinformert og basert på pålitelig forskningsbasert kunnskap.

Systematiske kunnskapsoppsummeringer bidrar til å gjøre det enklere å innrette forskningen dit det mangler kunnskap. Samtidig ser man en økende interesse hos offentlige virksomheter til å innhente kunnskap fra forskningsmiljøer.

«Kunnskapsbasert» er etterspurt og populært, men hvilken betydning har egentlig kunnskapsoppsummeringer for politiske beslutninger og for utvikling av kommunale tjenester?  På konferansen ble det også gjort noen interessante refleksjoner rundt hvordan politiske vedtak blir truffet på flere grunnlag enn forskning alene.

Hvordan endte vi egentlig opp med å anbefale munnbind i Norge? Hvilke krav stilles til kvaliteten i kunnskapsgrunnlaget for offentlige utredninger?  Dette var blant problemstillingene som ble tatt opp før konferansen ble avsluttet med en paneldiskusjon om hvordan å til et godt samspill om oppdaterte forskningssvar til rett tid.