Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Institutt for psykososial helse utdanner studenter innen fagfeltene vernepleie, psykososial helse, psykisk helsearbeid, sexologi, miljøterapi, rus, familieterapi og psykososialt arbeid med barn og unge. I tillegg har instituttet ansvar for Spesialisering i psykososial helse knyttet til fakultetets phd-program i helse- og idrettsvitenskap

Eksempler på temaer det forskes på ved instituttet er kommunalt psykisk helsearbeid, dialogiske praksiser, rus, ungdoms psykososiale helse, sexologi, og vernepleierfaglige tema.

Instituttet samarbeider med utdannings- og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, og har et utstrakt samarbeid med både private virksomheter, frivillige organisasjoner, brukerstyrte sentra, kommuner og sykehus i regionen.

Forskningsgrupper