0
Hopp til hovedinnhold

Sykepleierutdanningen 100 år

Foredragsserie markerer 100-årsjubiluem for sykepleierutdanning og sykehus

Den 1. november er det 100 år siden Arendal sykehus ble åpnet. Samme år som sykehuset sto ferdig, ble Agders første sammenhengende sykepleierutdanning etablert i Arendal.

Når vi ikke kan samles fysisk, har vi valgt å kjøre en digital forelesningsrekke. Gjennom uken 2.-6. november vil du to ganger daglig få en cirka 15 minutters lang forelesning om aktuelle tema på denne siden. I programmet finner du en oversikt over tema og foredragsholdere.

Sykepleierutdanningen 100 år

Se videoforelesningene

 


Sunniva Whittaker og Nina Mevold

Sykehus og utdanning – gjensidig styrke

Sunniva Whittaker, rektor UiA og Nina Mevold, administrerende direktør Sørlandet sykehus HF, i samtale om samarbeid og de mulighetene dette gir for regionen, medarbeidere og fremtidens studenter og arbeidstakere.

Sunniva Whittaker og Nina Mevold

Jon Erik Slagsvold

Øyefaget siste 50 år

For 50 år siden kom øyefaget til Arendal. Mye har skjedd på dette feltet disse årene. Den som tar oss gjennom endringene, er pensjonert overlege med senioravtale, Jon Erik Slagsvold. Han var leder for Øyeavdelingen i 27 år og fikk i 2017 Kongens Fortjenestemedalje for sitt arbeid.

Jon Erik Slagsvold

Jeanne Mette Goderstad, Hammarlud og Atle Bernstein

En hverdag på kirurgen i jubileumsåret

Avdelingssjef kirurgi SSA, Jeanne Mette Goderstad, urolog Carl Hammarlud og gastrokirug Atle Bernstein tar seerne med på et pasientforløp, operasjonstrening for leger i spesialisering, fedmekirurgi og robotassistert kirurgi.

Jeanne Mette Goderstad, Hammarlud og Atle Bernstein

i4Helse – samarbeid om innovasjon

Inger Holen

Inger Holen tar publikum med inn i I4Helse-senteret og viser eksempler på samarbeid med kommune og forskningsmiljø. Hun snakker også om hvordan kunstig intelligens vil påvirke både utdanning og praksis.

Inger Holen er utdannet intensivsykepleier, har vært forskning- og utviklingsdirektør ved SSHF i er i dag administrerende direktør for i4Helse AS

i4Helse – samarbeid om innovasjon

Utdannelse og dannelse av sykepleiere ved Dydens vei

Jon Hellesnes

«Det finst sprenglærd toskeskap, og det finst folkeleg visdom», skriver filosofen Jon Hellesnes. Så hvorfor er det så viktig å snakke om dannelse i utdannelsen av kompetente sykepleiere? 

Foredragsholder er Hans Inge Sævareid, førsteamanuensis ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved UiA.

Utdannelse og dannelse av sykepleiere ved Dydens vei

PCI - fra tette til åpne blodårer

Slobodan Calic

Foredraget vil ta for seg invasiv kardiologi og PCI senter i Arendal.

Slobodan Calic er fagleder PCI og Invasiv kardiolog ved SSA

PCI - fra tette til åpne blodårer

Utvikling av bildediagnostikk ved sykehuset i Arendal

Olav Sporaland

Foredraget til tidligere overlege ved radiologisk avdeling SSA og deretter avdelingsoverlege Olav Sporaland, vil omhandle utviklingen av den radiologiske bildediagnostikken både nasjonalt og med særlig fokus lokalt ved sykehuset i Arendal. Sporaland er i dag pensjonist.

Utvikling av bildediagnostikk ved sykehuset i Arendal

Med hjertet i 100 – arterieflimmer

Jarle Jortveit

Atrieflimmer er en svært vanlig hjerterytmeforstyrrelse, og en viktig årsak til hjerneslag. Tidlig påvisning av atrieflimmer kan forebygge hjerneslag. 

Jarle Jortveit, overlege/hjertespesialist PhD forteller hvordan en ny hjerterytmesensor utviklet med utgangspunkt fra UiA og Sørlandet sykehus Arendal kan påvise atrieflimmer og andre hjerterytmeforstyrrelser før de gir symptomer.

Med hjertet i 100 – arterieflimmer

Sykepleiehistorie – utdanning før og nå

Inger Beate Larsen og Johan W. Andersen

Inger Beate Larsen og Anders Johan W. Andersen viser hvordan utviklingen av sykepleierutdanningen har ført en av velferdsstatens bærende yrker fra en sykehusintern utdanning plassert inne i sykehuset til en moderne universitetsutdanning.

Inger Beate Larsen er professor ved Institutt for psykososial helse ved UiA. Anders Johan W. Andersen er professor i psykisk helsearbeid og dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Sykepleiehistorie – utdanning før og nå

Fra spanskesyken til covid 19

Bjarne Bjorvatn

Bjarne Bjorvatn forteller om epidemier som har rammet Norge, inklusive Agder, i den 100-års perioden sykehuset i Arendal har eksistert.

Bjorvatn er pensjonert medisinprofessor, spesialist i infeksjonsmedisin, og i disse koronatider ekstra smittevernlege ved SSHF.

Fra spanskesyken til covid 19