Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Ny modell for styrket samarbeid mellom sykepleierstudenter, praksisveiledere og praksislærere (2021-2024)

Prosjektet har som mål å utvikle, prøve ut og evaluere nye måter å organisere kommunale praksisstudier på.

Universitetet i Agder (UiA) og Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH), samt kommunene Arendal, Kristiansand, Åmli og Flekkefjord deltar i prosjektet i perioden 2021-2024. Den nye praksismodellen har hovedfokus på teknologi-støtte og utforskning av digitale muligheter i praksisstudiene, og prosjektet er i hovedsak finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).