Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Institutt for helse- og sykepleievitenskap utdanner sykepleiere og tilbyr en rekke videreutdanninger og masterutdanninger.

Noen sentrale forskningsområder i instituttet er sykepleie, profesjonsforskning, etikk, livskvalitet, e-helse, pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten.

Instituttet har tre forskningsgrupper: HEIFA, HEQ og Q-SAFE, samt et forskningssenter: Senter for omsorgsforskning, sør. I tillegg er instituttet knyttet til Senter for eHelse og har et nært samarbeid med i4Helse.

Instituttet har et utstrakt samarbeid med kommuner, organisasjoner og Sørlandet sykehus HF innen utdanning og forskning. I tillegg har instituttet en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Forskningsgrupper

Siste fra instituttet

Se deg rundt: