0
Hopp til hovedinnhold

Institutter

Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving utdanner studenter innen idrett, bevegelse, prestasjonsutvikling, trenerrollen og fysisk aktivitet samt kroppsøving i lærerutdanningene.

Noen sentrale forskningsområder er fysiologisk adapsjon og effekter av idrett, trening og fysisk aktivitet i tillegg til pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet.

Instituttet samarbeider med andre utdanningsinstitusjoner, ulike idrettsklubber, skoler og barnehager i regionen, både gjennom praksis i disiplinstudier og lærerutdanningene, og gjennom ulike forskningsprosjekt.

Institutt for psykososial helse utdanner studenter innen fagfeltene vernepleie, psykososial helse, psykisk helsearbeid, sexologi, miljøterapi, rus, familieterapi og psykososialt arbeid med barn og unge. I tillegg har instituttet ansvar for forskerkurs knyttet til fakultetets phd-program i helse- og idrettsvitenskap.

Eksempler på temaer det forskes på ved instituttet er kommunalt psykisk helsearbeid, dialogiske praksiser, rus, ungdoms psykososiale helse, sexologi, og vernepleierfaglige tema.

Instituttet samarbeider med utdannings- og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, og har et utstrakt samarbeid med både private virksomheter, frivillige organisasjoner, brukerstyrte sentra, kommuner og sykehus i regionen.

Institutt for helse- og sykepleievitenskap utdanner sykepleiere og tilbyr en rekke videreutdanninger og masterutdanninger.

Noen sentrale forskningsområder i instituttet er sykepleie, profesjonsforskning, etikk, livskvalitet, e-helse, pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten.

Instituttet har et utstrakt samarbeid med kommuner, organisasjoner og Sørlandet sykehus HF innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. 

Institutt for ernæring og folkehelse utdanner studenter innen ernæring, folkehelse og mat og helse i lærerutdanningene.

Noen sentrale forskningsområder er mat og ernæring i et livsløpsperspektiv, og det forskes på hva mat betyr for god helse og hvordan hele generasjoner i Norge skal få opplæring i matlaging.

Instituttet samarbeider med næringsliv, frivillige organisasjoner, skoler og barnehager i regionen, både gjennom praksis i disiplinstudier og lærerutdanningene, og gjennom ulike forskningsprosjekt.