Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

PREPARED

Vi vet lite om kosthold og livskvalitet hos unge voksne i Norge og om hva slags informasjon unge voksne trenger for å ta gode matvalg. Vi vet også lite om hvordan kosthold og levevaner i årene før man får barn har betydning for egen og eventuelle fremtidige barns helse. Målet med forskningsprosjektet PREPARED er å få mer kunnskap om dette. Deltakere i prosjektet er mellom 20 og 35 år og har ikke har egne barn.

Deltakere i PREPARED ble tilfeldig fordelt til én av to grupper: en tiltaksgruppe som har fått tilgang til en digital læringsressurs om kosthold i en avgrenset periode, eller en kontrollgruppe. Begge gruppene er like viktige for forskningen. Tidslinjen nedenfor viser gangen i prosjektet og den videre oppfølgingen.

Rekrutteringen av deltakere ble avsluttet 3. januar 2023.

 

Tidslinje for prosjektet

Innen to uker

  • Spørreskjema
  • Digital kostdagbok

Seks måneder

  • Tilgang til nettside for intervensjonsgruppen

Etter seks måneder

  • Spørreskjema
  • Digital kostdagbok

Etter 12 måneder

  • Spørreskjema
  • Digital kostdagbok

Etter 24 måneder

  • Kort spørreskjema

Etter 36 måneder

  • Kort spørreskjema

Årlig

  • Kort spørreskjema

Hvem er vi?

Vi er forskere fra Universitetet i Agder som forsker på kosthold og levevaner blant gravide, barn, ungdom og voksne. Vi forsker på betydningen av kosthold og ernæring fra tidlig utvikling frem til man selv blir foreldre. Vi kaller dette «Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv»

Dette prosjektet er en del av doktorgradsarbeid ved UiA.