0
Hopp til hovedinnhold

NORSO

– Norsk Register for Sykelig Overvekt

I Register- og biobankstudien ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) har det siden høsten 2005 blitt utført registrering av kliniske data fra alle nyhenviste pasienter. Denne studien er nå utvidet til et samtykkebasert helseregister som omfatter langtidsoppfølging av individuelle pasientforløp (1, 2, 5 og 10 år) etter oppstart behandling.

Som ledd i vår behandlingslinje, uavhengig av tidligere gjennomgått behandlingsalternativ, vil vi nå innkalle alle pasienter som har vært behandlet i SSO til en oppfølgingskonsultasjon 10 år etter oppstart av behandling. De vil få tilbud om en individuell legesamtale samt kartlegging av helsestatus gjennom kliniske undersøkelser, spørreskjemaer og blodprøver.

Langtidsoppfølging etter behandling for sykelig overvekt kan representere en viktig kontinuitet for pasientene. Oppfølgingen vil videre kunne virke avklarende i forhold til ulike symptomer, inkludert plager etter og bivirkninger av behandlingen. Langtidsoppfølgingen vil også kunne avdekke om tjenestene er trygge og virkningsfulle, samt gi en viktig basis for videre forskning på sammenhenger rundt overvekt, fedme og fedmerelaterte følgesykdommer. De som samtykker til deltagelse i registeret vil dermed bidra til resultater som vil kunne gi oss kunnskap som senere kan brukes til å gi pasienter med sykelig overvekt et bedre behandlingstilbud.