0
Hopp til hovedinnhold

Målet med Matnyttig er å bedre kosthold og ernæring tidlig i livet. Dette vil vi gjøre ved å ta i bruk effektive tiltak som vi allerede har utviklet og evaluert tidligere. Tiltakene vil bli tatt i bruk ute i samfunnet. Vi gjør dette for å fremme helse, forebygge sykdom og forske på hvordan tiltak kan tas i bruk i det virkelige liv.

Matnyttig-prosjektet på to minutter:

Tidslinje for prosjektet

Vår 2022

Utvikling av e-læringsressurser og implementeringsstrategier i samarbeid med kommune og brukere

Høst 2022 - høst 2024

Implementering og evaluering av e-læringsressurser i Arendal

Høst 2023 - vår 2024

Oppskalering og implementering av e-læringsressursen i hele Agder

Vår 2025

Ferdigstille resultater fra Matnyttig