Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
LetsGo logo

LETSGO

Lifestyle and Empowerment Techniques in Survivorship of Gynecologic Oncology (LETSGO) er en multisenter intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft der 12 norske sykehus deltar. Studien er ledet av Sørlandet Sykehus.

Figuren viser sykepleier i samtale med pasient

Syv sykehus er kontrollsykehus og følger dagens opplegg, mens fem sykehus har endret sitt kontrollopplegg ved at halvpartene av legekontrollene erstattes av en sykepleier. Sykepleieren setter søkelys på symptomer på tilbakefall, motivasjon for livsstilsendring og behov for rehabilitering sammen med pasienten. De introduserer også pasientene for LETSGO-appen som en ekstra støtte.

Studien er finansiert av Kreftforeningen og Helse Sør Øst med til sammen 11.5 mill. Den ledes fra Sørlandet Sykehus og prosjektets varighet er fra 2019 – 2025.

Har du spørsmål om studien?

Kontakt oss på epost LETSGO@sshf.no eller telefon + 47 38 07 33 48.

Kontaktperson ved UiA

Prosjektleder

Ingvild Vistad, overlege og professor
Ingvild.vistad@sshf.no

Koordinator

Jorid Skuthe, studiesykepleier
Jorid.skuthe.myklebust@sshf.no

Ph.d.-prosjekter i LETSGO

Improving patient empowerment, quality of life and survival

Mette Skorstad | Universitetet i Bergen (uib.no)

Mette Skorstad er ansatt i en 50% stilling ved Klinisk Institutt II, Universitetet i Bergen. Avhandlingen skal leveres i 2025. Stillingen er finansiert av Helse Sør-Øst. Denne avhandlingen skal se på:

Hvordan mestringsstyrken til kvinner med gynekologisk kreft er, og hvordan bruk av spesialisthelsetjenesten var før intervensjonen (internasjonal tverrsnittsstudie).

Pilotstudie om bruk av sykepleiekonsultasjoner og LETSGO appen (kvalitative intervjuer).

Ett år med den nye oppfølgingen, sammenlikne med pasienter ved kontrollsykehusene. Utfallsmålene er mestringsstyrke og i hvilken grad deltakerne fulgte planlagte konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten.

Sexual rehabilitation in women treated for gynecological cancer

Anita Paulsen - Universitetet i Agder (uia.no)

Anita Paulsen er ansatt i en 75% stilling ved Sørlandet Sykehus. Avhandlingen skal leveres 2024. Anita er tatt opp ved PhD programmet i helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Denne avhandlingen skal se på:

Hva som karakteriserer kommunikasjonen om seksuell helse i LETSGO konsultasjonen sett fra sykepleiers perspektiv.

Hva som karakteriserer kommunikasjonen om seksuell helse i LETSGO konsultasjonene sett fra pasienters perspektiv.

Om det er forskjell i selvrapportert seksuell livskvalitet mellom de to gruppene i LETSGO studien (intervensjon og kontroll). Ett års data.

Feasibility of an eHealth intervention to promote physical activity in gynecological cancer survivors

Benedikte Western - Universitetet i Agder (uia.no)

Benedikte Western er ansatt i en 75% stilling ved Institutt for Idrettsvitenskap og Kroppsøving, Universitet i Agder. Avhandlingen skal leveres 2024. Denne avhandlingen skal se på:

Hvor mange som tok i bruk appen og aktivitetsklokken, og om disse skiller seg fra de som ikke brukte verktøyene.

Hvor fornøyd deltakerne var med appen og aktivitetsklokken.

Forskningsgrupper tilknyttet LETSGO-studien

Phd-stillingene er finansiert av Universitetet i Agder og Helse Sør-Øst.

Med støtte fra

Partnere