0
Hopp til hovedinnhold

Studentstillinger i lærerutdanningene

Som en del av regjeringens koronatiltakspakke til studentene har UiA fått en ekstraordinær tildeling til flere studentstillinger som skal gjennomføre aktiviteter og faglig oppfølging av medstudenter for å fremme læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon. Avdeling for lærerutdanning lyser ut studentstillinger i lærerutdanningene i forbindelse med praksis, læringsarenaer, samarbeidsområder og møtepunkter, i tillegg til at fakultetene kan lyse ut stilinger direkte inn mot fag og emner.

Du vil få:

  • nyttig erfaring som kan overføres til barnehagen eller skolen når du skal ut i jobb.
  • førstehåndserfaring med ledelse og det å gjennomføre aktiviteter for en større eller mindre gruppe.
  • innsikt i lærerutdanningen din fra et annet ståsted.
  • et selvstendig arbeid, men tett kontakt med Avdeling for lærerutdanning. Det er også mulighet for at de ulike studentstillingene kan samarbeide og bruke av hverandres erfaringer.
  • lønn i henhold til stillingsutlysningen.
  • en attest basert på ditt prosjekt.

Nyheter fra prosjektene