Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Utvikling av bærekraftig utdanning med Green Backpack

En delegasjon fra Universitetet i Agder og samarbeidsskolene Fagerholt og Lovisenlund besøkte nylig Maria Grzegorzewska-universitetet (MGU) i Warszawa, som en del av prosjektet «Green Backpack».

.

Begeistret for norsk natur

UiA, representert gjennom lærerutdannere ved instituttene for naturvitenskap, ernæring og folkehelse, idrettsvitenskap og kroppsøving, samt global utvikling og samfunnsplanlegging, har delt sin ekspertise og erfaring innenfor disse fagområdene. Prosjektet fokuserer på å utvikle undervisningsmetoder om bærekraft for elever i 1.-4. klasse, og samarbeidet mellom MGU og UiA bringer verdifull innsikt og perspektiver til dette viktige initiativet. Green Backpack ga en unik mulighet for kunnskapsutveksling og samarbeid for å styrke undervisningsmetoder om bærekraft. Prosjektet har fått støtte gjennom EØS-midler.

Under besøket i Warszawa uttrykte Anne Parul Breen fra Lovisenlund skole sin begeistring for det internasjonale samarbeidet og den norske forståelsen av natur.

– De polske lærerne er SÅ interesserte i den norske forståelsen av natur. Internasjonalt samarbeid er lærerikt på flere nivåer og skaper nye tanker både hos oss som kom fra Norge, men også for våre polske kolleger. Jeg har fått utvidet min forståelse av bærekraft, og Green Backpack har vært med på å åpne øynene mine på flere områder.

På lignende vis kommenterte Marianne Husebye Andersen fra Fagerholt skole den spennende opplevelsen av å besøke barnehagen og universitetet under samarbeidsprosjektet.

– Veldig spennende å besøke barnehagen og se hvordan de jobbet med tverrfaglighet og også temaene og workshops på universitetet. Jeg har utvidet min forståelse av menneskerettigheter/barns rettigheter i et bærekraftsperspektiv. Dette har jeg tidligere sett på mer rent naturfaglig. Det er flott å få kontakter og nettverk hos de ulike aktørene som er med i prosjektet. Noe annet som gjorde inntrykk på meg var hvordan de i den tverrfaglige undervisningen brukte omgivelsene som «den tredje læreren». Prosjektet har også vært givende for å bli bevisst egen praksis, og det har vært spennende og interessant å høre andres erfaringer, praksisfortellinger og syn på bærekraft. Prosjektet er viktig!

Gunn Bjørnsen er studieleder for FoU innen lærerutdanningene og koordinerer prosjektet fra UiAs side. Hun synes særlig møtet med FN-kommisær for barns rettigheter gjennom ti år, Marek Michalak var interessant. Bjørnsen trekker også fram hvor verdifullt det var at skolene delte sine erfaringer med bærekraftsundervisning, blant annet bruk av story line.

 – Dette har virkelig vært en givende og lærerik studietur som også har lagt grunnlaget for styrket samarbeid om bærekraftsundervisning mellom skolene og UiA her hjemme. Begge skolene er allerede knyttet til prosjektet Skoleenga som også har inspirert polske lærere til å plante blomster med elevene.

Deltakere som lager noe sammen

Det ble åpnet opp for flere aktiviteter som deltakerne ikke hadde vært med på før

Viktigheten av tidlig innsats

Green Backpack-prosjektet har som mål å fremme en helhetlig forståelse av bærekraft blant barn i en tidlig alder. Ved å introdusere begreper om miljøvern, klimaendringer og bærekraftig utvikling på en engasjerende og tilgjengelig måte, håper prosjektet å utvikle en bevissthet om viktigheten av å ta vare på planeten vår blant de yngste.

Erfaringene deltakerne sitter igjen med understreker betydningen av dent gjensidige kunnskapsutvekslingen mellom Norge og Polen i Green Backpack-prosjektet. Gjennom samarbeidet skapes det en berikende plattform for refleksjon, utvikling av undervisningsmetoder og utvidelse av perspektiver i bærekraftig undervisning. Førsteamanuensis Merete Lund Fasting lot seg imponere over arbeidet i Polen. 

Deltaker i klasserom

Margrethe Røed ble imponert over den virkelighetsnære undervisningen

– Det å utnytte naturen i undervisningen – dra den inn i klasserommet og dra undervisningen ut av klasserommet- synes jeg er noe av det viktigste i prosjektet. Og: jeg tenker at Polen har gjort utrolig mye på kort tid når det gjelder bevisstheten om bærekraft.

Også Margrethe Røed, førsteamanuensis ved folkehelse og ernæring tok med seg flere erfaringer i bagasjen.

 – Jeg syns det er flott med de polske lærernes fokus på historiefortelling i bærekraftundervisningen. Og lærerne på universitetene hadde en virkelighetsnær undervisning for studentene. Det vil jeg ta med meg videre.

Studieturen til Warszawa har styrket samarbeidet mellom UiA og MGU. Begge universitetene er fast bestemt på å utvide videreutvikle samarbeidet og fortsette å utveksle kunnskap og beste praksis for å styrke bærekraftig undervisning om bærekraft i begge land. En lærebok og en vitenskapelig artikkel basert på prosjektet vil bli blant resultatene. Gjennom initiativer som "Green Backpack" kan Norge og Polen sammen bidra til å forme en mer bærekraftig fremtid ved å utdanne og inspirere kommende generasjoner om viktigheten av å ta vare på miljøet vårt.