Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tenker nytt om forskning i grunnskolelærerutdanningene

Syv samarbeidsprosjekter mellom fagmiljøer i grunnskolelærerutdanningene på UiA og lærerutdanningsskoler har fått tilslag på sine søknader om FoU såkornmidler i GLU.

Gruppe studenter som bruker beebots i matematikk
Supporting playful learning in mathematics at school (SPLEMAS) er et av samarbeidsprosjektene som har fått tilslag på søknaden sin denne våren. (Illustrasjonsfoto)

Samarbeidsprosjektene er et resultat av en utlysning tidligere i høst hvor faglærere ved UiA og lærere ved lærerutdanningsskolene (LU-skolene) i grunnskolelærerutdanningene (GLU) ble oppfordret til å søke om FoU såkornsmidler. Målet med utlysningen var å stimulere til FoU-samarbeidsprosjekter mellom GLU og LU-skoler.

– Å samarbeide med praksisfeltet om FoU-prosjekter er en viktig måte å jobbe frem forskning i lærerutdanningene på, sier Hilde Inntjore, dekan for lærerutdanningene ved UiA.

I forkant av søknadsfrist og tildeling inviterte grunnskolelærerutdanningene til en workshop sammen med lærerutdanningsskolene (nodeID: 177179) for å sondere muligheter og gjøre et koblingsarbeid mellom fagmiljøene i GLU og praksisfeltet. Målet med prosjektene er at de skal utvikle praksisrelevant kunnskap for skolen og styrke UiA som lærerutdanningsinstitusjon.

– Med tanke på at dette er første gangen vi gjennomfører FoU-arbeid med denne fremgangsmåten og i samarbeid med praksisfeltet helt fra starten av, synes vi det er ekstra inspirerende at vi fikk inn mange gode søknader som til sammen søkte om nesten to millioner kroner, avslutter Inntjore.

De fleste prosjektene pågår ut 2023, mens noen følger hele skoleåret og avslutter våren 2024.

Prosjektene

Veiledningspedagogikk – en kommunikasjonsmetode i møte med de sårbare elevene og deres foresatte, samt samarbeidspartnere sin skal sikre bred tverrfaglig innsats rundt den enkelte elev. Samarbeidsprosjekt mellom Vassmyra ungdomsskole og Institutt for pedagogikk ved universitetslektorene Eva Haldammen og Eivind Aarli.

ALGEBRA – Algebra Learning: Generalizing, Expressing, Balancing, Reasoning and Argumentation. Samarbeidsprosjekt mellom Karuss skole og Institutt for matematiske fag ved førsteamanuensis Jorunn Reinhardtsen.

Supporting playful learning in mathematics at school (SPLEMAS). Samarbeidsprosjekt mellom Presteheia skole og Institutt for matematiske fag ved førsteamanuensis Per Sigurd Hundeland.

Modellering og anvendelser i ungdomsskolen. En plakat med eksempler for ungdomsskoleelever. Samarbeidsprosjekt mellom Blomdalen ungdomsskole og Institutt for matematiske fag ved universitetslektor Stig Eriksen.

Leseglede på ungdomstrinnet. Samarbeidsprosjekt mellom Høvåg skole og Institutt for nordisk og mediefag ved universitetslektorene Elin Arnesen Moseid og Line Reichelt Føreland.

Digitale verktøy i språkundervisning. Samarbeidsprosjekt mellom Lovisenlund skole, Blomdalen skole og Institutt for fremmedspråk ved førsteamanuensis Lenka Garshol og førstelektor Susan Erdmann.

22. juli i samfunnfagundervisningen. Samarbeidsprosjekt mellom Høvåg skole og Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved universitetslektor Morten Jeppesen.