Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Sted har betydning for læring

Mange nyutdannede lærere snakker om «praksissjokket» når de kommer ut i jobb. For studentene på PPU-Y heltid er håpet at overgangen fra studentlivet til læreryrket skal bli litt mindre etter at de har fått flyttet undervisningen fra campus til Kvadraturen videregående skole.

Snart ferdig utdannede lærere som allerede har fått et års erfaring fra skolelivet gjennom utdanningen. Fra venstre: Beatrice Emisch, Marianne Goddi Boye, Tonje Eik, Vegard Hole Flaa, Laila Rørheim og Janne Olsen.
Snart ferdig utdannede lærere som allerede har fått et års erfaring fra skolelivet gjennom utdanningen. Fra venstre: Beatrice Emisch, Marianne Goddi Boye, Tonje Eik, Vegard Hole Flaa, Laila Rørheim og Janne Olsen.

– Året har gitt oss et helt annet inntrykk av lærerrollen kontra det å ha undervisningen på campus og være i skolen i praksisperiodene. Det har blitt mer helhet i utdanningen og utdanningen har blitt knyttet tettere til skolen, forteller Vegard Hole Flaa, som synes dette har vært en god forberedelse til praksisperiodene også.

Heltid med mulighet for kombinasjon med jobb

Vegard og de andre studentene på Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) på heltid er foreløpig det siste kullet som har fått opptak til denne varianten av PPU-Y og foreløpig det første kullet som har hatt all campusundervisning utenfor campus.

– Ut ifra årets søkertall er det for få kvalifiserte søkere i de ulike fagretningene til at vi kan opprettholde tilbudet for studieåret 2022/2023, men vi håper å kunne tilby PPU-Y på heltid fra høsten 2023 igjen, sier Randi Løvdal, studieveileder for PPU-utdanningene ved UiA.

– Jeg synes det har vært fantastisk å ta denne utdanningen på heltid. Det har vært en kontinuitet i undervisningen, samtidig som ikke har vært fullpakkede dager og at det har vært mulig å kombinere det med jobb ved siden av, sier Janne Olsen, straks nyutdannet lærer.

Skolelivet fra innsiden

Ved å flytte undervisningen fra campus til Kvadraturen videregående skole, har lærerstudentene hatt et helt annet innblikk i den hverdagen de skal ut i på andre siden av sommerferien. De har vært innom klasserom, snakket med miljøarbeiderne, observert skolelivet fra innsiden og spist lunsj med mulige fremtidige lærerkollegaer.

– Det å venne seg til å smile, nikke og se elevene i gangene og forstå at for dem er man alltid «læreren» uansett hvor man befinner seg, er også en lærdom og et aspekt ved det å være lærer. Og ved å være en del av kollegiet gjennom hele året, har vi fått mer tilgang på den tause kunnskapen lærerne sitter med. Den får man ikke tak i om man kun er til stede noen uker om gangen, enes studentene om.

Kick-start på læreryrket

I starten var det krevende å skulle være lærerstudenter på videregående skole.

– Det var jo ingen som hadde gjort dette før, så verken vi eller de ansatte på skolen visste helt hva dette var og hvordan det skulle bli, men de er veldig gode på velkomst på Kvadraturen og selv om det var nytt for dem også, har de gjort oppholdet for oss utrolig fint og lærerikt, forteller Laila Rørheim.

– Vi har alle vært i et helt annet arbeidsliv lenge, og det å kjenne på det nye livet og få et innblikk i hva det innebærer, har vært en kick-start på læreryrket for min del, sier Vegard Hole Flaa, og får bekreftende nikk fra de andre.

«Vi bare gjør det»

Monika Øgård og Sunniva Myhre, begge universitetslektorer ved Institutt for pedagogikk, er foreleserne som står bak initiativet om å flytte undervisningen ut av campus.

– Når vi hadde muligheten til å forsøke hvordan det var å ha campusundervisningen utenfor campus, så bestemte vi oss for at «vi bare gjør det», forteller Myhre.

Monika Øgård (til venstre) og Sunniva Myhre tok sjansen og «dro med seg» studentene sine til Kvadraturen videregående skole for en annerledes undervisningslokasjon enn vi er vant med på UiA.

Foreleserne ønsket å redusere det kjente «praksissjokket» og gjøre overgangen fra student til lærer litt mindre. Studentene har nå fått oppleve skolens strukturer og stemning, og initiativtakerne mener det er elementer herfra som kan vurderes for flere utdanninger og studenter.

– Det er noe med å se og erfare aldersgruppen man skal jobbe med. Hvem er de, hvordan er de, hva er de opptatt av. Se samspillet utenfor klasserommet over tid, og på den måten erfare det man bare hører om på campus. Vi håper at dette året har gjort dem enda mer forberedt på det de skal møte fra høsten av, avslutter Ødegård, før hun går tilbake til eksamensforberedelsene til siste muntlige eksamen for denne gjengen.