Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nytt kompetansehevingstilbud i 8-13-utdanningene til høsten

I løpet av høsten inviteres lærere og studenter på 3.-5. studieår i 8-13-utdanningene til tre kompetansekvelder i Undervisningsverkstedet. Her legges det vekt på pedagogisk bruk av ulike digitale verktøy i undervisning, og det skal være læring gjennom aktiv deltakelse. Den første finner sted tirsdag 7. september.

Kompetansekveldene skal foregå i Undervisningsverkstedet i bygg 46. Bilde fra tidligere samling i Undervisningsverkstedet.
Kompetansekveldene skal foregå i Undervisningsverkstedet i bygg 46.
Helen Suzanne Palmer er en av de som står bak Kompetansekvelder for 8-13-utdanningene

Helen Suzanne Palmer er en av de som står bak Kompetansekvelder for 8-13-utdanningene høsten 2021.

Initiativtaker Helen Suzanne Palmer, førsteamanuensis ved Institutt for naturvitenskapelige fag (bildet), kom på ideen om kompetansekveldene etter å ha sett at etter- og videreutdanningstilbudet til UiA ikke alltid passet inn i hverdagen til en travel lærer eller lærerstudent.

– Noen ganger vil de kanskje bare ha litt innspill og inspirasjon til egen undervisning eller en smakebit på noe de kan studere videre. Kanskje er det noe de ønsker kompetanse i eller har hørt om. Noe de er nysgjerrige på og vil prøve selv før det tas i bruk i egen undervisning eller i en praksisperiode, forteller Palmer om målene for høstens kvelder.

I tillegg er det mange som opplever at de lærer best og blir tryggere på nye arbeidsmetoder når de får jobbet praktisk og testet ting selv.

Samskaping mellom fagmiljø, praksisfelt og studenter

Kveldene er en ny møteplass som legger til rette for erfaringsdeling mellom lærere og lærerstudenter. Lærerstudentene på 8-13-utdanningene trekker frem nettopp møter med praksismiljøet, i tillegg til bruk av digitale verktøy, som områder hvor utdanningene kan bli enda bedre.

– Kompetansekveldene vil gi en unik mulighet til samarbeid på tvers av student- og praksismiljø. Vi legger opp til aktiv deltakelse og samarbeid i mindre grupper. Dette vil gi god mulighet for mange og gode fagdidaktiske diskusjoner og erfaringsutvekslinger, sier Palmer engasjert.

I komiteen for kompetansekveldene har hun med seg Geir Øvrevik, universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Birgitte Wergeland, universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, og Cecilie Thorbjørnsen Mork, studieleder for 8-13-utdanningene.

Profilbilde Geir Øvrevik

Geir Øvrevik fra Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ser frem til fysiske kurs med studenter og kollegaer fra både UiA og praksisfeltet.

– Kursing av lærere er alltid inspirerende og gir gode muligheter til å holde god kontakt med praksisfeltet. Her skal i tillegg lærere og studenter jobbe sammen, og det er litt nyskapende. Det kan bli en spennende erfaring, svarer Øvrevik (bildet) på spørsmål om hva som er spesielt med dette kompetansehevingsprosjektet. Han fortsetter:

– Dette er korte praktiske kurs med stor overføringsverdi til skolen og undervisning. Vi håper kveldene skal være både nyttig og oppleves inspirerende for deltakerne. Og så håper vi at vi kan møtes til noe så sjeldent som et fysisk kurs.

Programmet for høsten

Høstens program består av tre ulike kvelder med forskjellig tema, og man kan velge om man vil være med på en eller flere. Tirsdag 7. september inviteres det til den første kompetansekvelden. Da vil det bli gitt en innføring i bruk av en metode for å lage læringsløyper utendørs ved hjelp appen Actionbound.

Actionbound er et digitalt verktøy for å lage naturstier. Kursdeltakerne skal først oppleve appen fra elevperspektiver og deretter lage en løype selv. Dette passer særdeles godt i fag som kroppsøving og naturfag, men kan også benyttes av alle fag som en del av læring ute eller uteskole, forklarer Palmer og Øvrevik.

Neste kveld blir tirsdag 14. september. Den vil bli ledet av to dyktige lærere fra Vennesla videregående skole, hvor de har satset hardt på teknologi.

– Dette blir en Maker Space kveld hvor deltakere får testet et utforskende opplegg innenfor programmering av selvkjørende biler. Det blir også masse didaktiske tips og råd om hvordan man får til god undervisning i en Maker Space, forteller Palmer.

Høstens siste kompetansekveld blir den 9. november. Temaet for denne kvelden er ikke satt helt enda, så dette kommer i løpet av høsten. Kvelden blir ledet av Birgitte Wergeland, som også har vært med på å utarbeide temaene for alle kompetansekveldene.

– Felles for alle kveldene er at det er tverrfaglige opplegg med relevans for alle, uansett hvilket fag man selv underviser i eller skal undervise i, avslutter Helen Suzanne Palmer.

Synes du en eller flere av disse kveldene høres interessante ut? Hold av datoene allerede nå! Påmelding kommer tidlig i august.