Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

- Jeg ble helt ærlig blåst av banen

Denne høsten har nye studenter på master i barnehagekunnskap fått oppfølging av erfarne studenter i både faglige og praktiske utfordringer. Prosjektet kom i gang som en del av regjeringens initiativ med en tildeling til universiteter og høgskoler som skulle brukes til prosjektet "Lønn til studenter".

Fellesbilde studentmentorene
Studentmentorene Solveig Byremo Sund, Remi Arefjell Hayek og Lisa Annika Brandt har lagt til rette for faglige og sosiale samlinger gjennom høstsemesteret.

Mentorene har jobbet for at nye studenter helt fra starten av skal få en faglig og praktisk oppfølging student til student. Med flere samlinger og tilbud om individuelle møter har nye studenter fått møte erfarne studenter og kommet med spørsmål og utfordringer. I tillegg har studentmentorene lagt opp til ulike faglige samlinger der de nye studentene blir utfordret faglig gjennom refleksjon og diskusjon. Tilbudet har blitt godt mottatt blant medstudentene.

- Jeg har fra dag én opplevd mentorordningen som et utrolig bra tilbud, fra jeg fikk min aller første mentormelding allerede før jeg hadde takket ja til studieplassen og til nå, noen måneder inn i studiet, forteller Anna Kompelien, førsteårsstudent på masteren. I tillegg til å være ny student, var Anna også ny i byen.

- Det har vært utrolig godt å ha en mentor som jeg kan henvende meg til når som helst. Rett og slett et skikkelig lavterskel tilbud som gjør det enklere å faktisk spørre etter råd og det man lurer på. Jeg har virkelig følt meg sett og ivaretatt, sier hun.

Henriette Webb Verås, som også var ny student på master i barnehagekunnskap i høst, har bare godord å melde om tilbudet.

- Når det er mange år siden jeg har studert har det vært fint å møte noen andre som har vært i samme situasjon og som jeg kan reflektere sammen med om studie, studieteknikk og oppgaveskriving.

Teateropplevelser utenfor campus

Da Assitejfestivalen 2021 ble arrangert i Kristiansand fikk de ferske masterstudentene muligheten til å bli med på ulike forestillinger. Dette tilrettela mentorene for med en plan om å koble scenekunst i festivalen opp mot teoretiske perspektiver og refleksjoner i masterens første emne Lek, læring og barns meningsskaping opp mot scenekunst i festivalen. Festivalens tema var i år: Hvordan representeres og presenteres de unges stemmer i scenekunsten i dag? 

En av forestillingene mentorene så sammen med førsteårsstudentene var småbarnsforestillingen «Bikuben» med skuespiller Lars Vik. Under Assitejfestivalen ble forestillingen vist med barn i første og andre klasse til stede, men den anbefales for barn fra fire år og oppover. Barnas reaksjoner på det som foregikk på scenen var overførbart til relevant pensum i emnet på masteren.

- På samme måte som vi ofte ser i barnas egen lek gikk skuespilleren inn og ut av fiksjonen. Han engasjerte barna ved å få dem med på å påvirke forestillingens narrativ. De hjalp han også med små ting på scenen og ble blant annet med på dans, utdyper mentorene.

Bilde fra teaterforestilling. Skuespiller danser med to barn fra publikum

Lars Vik, fra Teater Avvik, inviterte barna i publikum til å lage forestillingen og bød også opp til dans. Foto: teateravvik.no

Det var ikke bare interessant å se samspillet mellom skuespilleren og barna, men også hvordan barnas «voksne» agerte før, under og efter forestillingen. Mentorene la merke til en «konflikt» mellom de voksne som var til stede i salen:

- Det var akkurat som om det i starten ble en ubevisst drakamp mellom de voksne og skuespilleren, der skuespilleren prøvde å åpne opp for interaksjon med barna i publikum og de voksne prøvde å få barna til å oppføre seg pent. Dette ble veldig interessant for oss studenter og det satte i gang mange tanker angående de voksnes rolle i møte med et slikt interaktivt teater for barn. Det var spennende å ha en dialog med førsteårsstudentene i etterkant som nå er midt i disse teoretiske refleksjonene på masteren.

Nytt blikk på teateret

«Bikuben» virker som å ha vært en god opplevelse for både mentorer og nye studenter.

- En flott forestilling hvor jeg kjente igjen virkemidler fra pensum i emnet Lek, læring og barns meningsskaping. Man ser på en teaterforestilling med andre øyne når man nettopp har lært om dette på studiet. Det er veldig gøy når pensum på universitetet blir så nært praksisfeltet, reflekterer Henriette Webb Verås.

Studentene kunne se så mange forestillinger de ønsket under årets festival, og det var flere som satt igjen med gode opplevelser etter sine utvalgte forestillinger.

-  Den forestillingen som gjorde mest inntrykk på meg var «My first...» som jeg helt ærlig ble helt blåst av banen av, sier  Anna Kompelien, - En morsommere, ærligere og bedre forestilling om kropp, sex og forelskelse for ungdom skal du lete lenge etter! Jeg virkelig elsket den forestillingen og skulle ønske at alle verdens ungdom kunne se den.

Mentorene sitter igjen med opplevelsen av at det å delta på festivalen var givende for å skape ny faglig motivasjon og nye refleksjoner både hos dem som erfarne studenter og for førsteårsstudentene.

- Vi håper at våre refleksjoner og drøftinger med utgangspunkt i festivalen ble til faglig inspirasjon for videre studier for de nye studentene på master i barnehagekunnskap, og kanskje vi får se flere barnehagefolk på Assitej 2022?