Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Estetiske læringsprosesser i tilpasset opplæring

Grunnskolelærerstudenter i sitt andre studieår på GLU 1-7 har denne våren laget en utstilling om ulike livssyn og religioner i pedagogikkfaget, med tema Våren – nytt liv. – Studentene har fått utforske hvordan de kan bruke estetiske læringsprosesser i undervisningen for å møte elevmangfoldet i skolen, forteller universitetslektor Line Beate Tandsæther Mastad.

Bildet viser en utstillingsvegg med masker i papir, tekstil og tapet.
Utstillingen "Våren- nytt liv" kan sees i Bygg 46 i inngangspartiet. Universitetslektorer Adina Marie Nydahl og Line Beate Tandsæther Mastad har lagd masker sammen med studentene.

Religion og livssyn i pedagogikkfaget

– I pedagogikkfaget skal studentene utforske hvordan de kan møte alle elever i skolen, gjennom tilpasset opplæring og spesialundervisning, og hvordan estetiske læringsprosesser har betydning for elever og studenters læring, sier universitetslektor Adina Marie Nydahl. I vår har studentene hatt en gruppeoppgave om sentrale religioner og livssyn, og hvordan våren og nytt liv representeres i henholdsvis buddhisme, hinduisme, islam, jødedom, livssynshumanisme og kristendom. 

The Big bang- hvordan universet oppstod

Tverrfaglig undervisning

Fagfornyelsen vektlegger tverrfaglig undervisning, og hvordan læring kan oppstå på tvers av fag. I denne sammenhengen er det brukt enkle grep og materialer, noe som kan ha en verdi mot tilpasset  og inkluderende opplæring fordi alle kan være med.

– Slike oppgaver som har friere rammer med kreativt fokus, er utfordrende for noen studenter. På den måten lærer de å sette seg i elevens sted, og kan kjenne på hvordan det oppleves å stå i en undervisnings- eller læringssituasjon en er usikker i, eller ikke mestrer. Erfaringene de har gjort seg gjennom denne gruppeoppgaven kan overføres til egen lærerpraksis, sier universitetslektor Line Beate Tandsæther Mastad.

Våren – nytt liv

Maske (studentarbeid) fra utstillingen "Våren- nytt liv"

Gruppeoppgaven ble gjennomført over fem timer, og studentene samarbeidet om presentasjonene av de ulike livssyn og religioner. Læringsutbyttet omhandler kunnskap om sentrale prinsipper som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring, og kunnskap om hvordan praktiske, skapende og estetiske prosesser kan påvirke helse, trivsel og læring. Studentene skulle også lære hvordan de kan samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av et undervisningsopplegg og kjenne til sentrale religioner og deres betydning for elever. 

Hvordan de ulike religionene/livssynene omtaler nytt liv og det å bli født, at nytt liv skapes, våren og at naturen spirer og gror var stikkord for oppgaven, og hvilke estetiske uttrykk som knytter seg til høytidene og temaene. Oppgaven resulterte i plakater som representerer de ulike livssynene, i tillegg til at studentene har laget hver sin maske med inspirasjon fra vår og nytt liv. Maskene og plakatene er utstilt i inngangspartiet i Bygg 46, hvor det etter hvert vil komme en permanent utstillingsvegg.