Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Det skjer læring med Minecraft når man har en god plan

55 lærere fra 30 skoler i Kristiansandsregionen deltok i oppløpet mot sommerferien på UiAs kurs i Minecraft. Kursholderne ønsker å legge til rette for at flere skal se mulighetene som finnes i verktøyet og ta i bruk det engasjerende spillet i klasserommet.

Celine Håverstad (student GLU5-10), Thea Rygh (nylig utdannet lektor), Charlotte Baugstø Olsen (Øvre Slettheia oppvekstsenter) og Vanja Efteland (Furulunden skole) samarbeidet om å løse oppgaver i den samiske verdenen i Minecraft som kursholderne har vært med på å utvikle.
Celine Håverstad (student GLU5-10), Thea Rygh (nylig utdannet lektor), Charlotte Baugstø Olsen (Øvre Slettheia oppvekstsenter) og Vanja Efteland (Furulunden skole) samarbeidet om å løse oppgaver i den samiske verdenen i Minecraft som kursholderne har vært med på å utvikle.

– Det er flott at Minecraft: Education Edition har blitt tilgjengelig for alle lærere i Agder, men det må følge med noe mer enn bare tilgangen gjennom Microsoft 365-abonnementet. Det må være plass for å reflektere rundt bruken før man tar det med seg inn i klasserommet.

Dette sier Line Reichelt Føreland, universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag. Hun har nettopp gjennomført kurs i Minecraft for lærere. Tidligere har hun undervist for lærere ved Samisk høgskole ved flere anledninger og holdt kurs for lærere på skoler også.

Portrettbilde Line Reichelt Føreland

Line Reichelt Føreland jobber blant annet som prosjektkoordinator for prosjektet Samisk verden i Minecraft, og er initiativtaker til kurset Minecraft for lærere.

– Det er ikke nødvendig for en lærer å være ekspert i Minecraft for å ta det i bruk i klasserommet. Det vil alltid være elever i klasserommet som kan hjelpe med det tekniske, men kan læreren litt, vil det være enklere å se flere muligheter og hvordan verktøyet kan brukes i et pedagogisk rammeverk.

De 55 lærerne som deltok på kurset i juni fikk med seg både teoretisk og praktisk kursing. Føreland hadde med seg to lærere som jobber i delte stillinger på UiA og tre studentmedarbeidere som jobber i Undervisningsverkstedet. Under de praktiske delene var de seks hyppig rundt og hjalp til og kom med tips og triks.

Hands-on og gjør alt selv

Bilde av Charlotte Baugstø Olsen og Vanja Eftedal

Charlotte Baugstø Olsen (bak) og Vanja Eftedal har ulikt kunnskapsnivå om bruk av Minecraft i undervisning, men begge har lært mye nytt i løpet av kursdagen.

– Jeg har noen ivrige elever i Minecraft, sier Charlotte Baugstø Olsen som jobber som lærer ved Øvre Slettheia oppvekstsenter i Kristiansand, – men jeg kjenner ikke særlig til det fra før. Det gir stort utbytte å få det teoretiske før vi gjør teorien i praksis. Jeg liker veldig godt at det er hands-on og at vi gjør alt selv.

Vanja Efteland som jobber ved Furulunden skole i Mandal kjenner til å bruke Minecraft i både matematikk og KRLE.

– Minecraft er veldig engasjerende og det treffer bredt blant elevene. I matematikk kan vi bruke det til å arbeide med for eksempel areal, volum og brøk, og i KRLE kan det brukes til å modellere religiøse bygg. Ved å ha en mer «klassisk» undervisningsøkt først, får vi også inn bakgrunn og teori før vi bruker denne nye kunnskapen i Minecraft.

Inger Line Hvaal fra Karuss skole i Kristiansand synes dette er et veldig bra kurs og meldte seg på fordi hun er nysgjerrig på hvordan dette vil være å bruke for læring i klasserommet.

– Det er en veldig fin balanse mellom å høre – se – prøve. Vi er flere fra Karuss skole her i dag, og det blir spennende å utvikle sammen med dem hvordan vi skal bruke dette i klasserommene våre.

– Minecraft er et spennende pedagogisk verktøy som elevene allerede har et forhold til. Utfordringen kan være at det bare blir et spill, men da er det opp til oss som lærere å ha en god plan. Kurset har vært veldig bra og jeg kan absolutt tenke meg å delta på et nytt kurs om det kommer en del to, sier Tor Anders Stølen fra Lovisenlund skole i Kristiansand.

Bilde av Inger Line Hvaal og Tor Anders Stølen

Inger Line Hvaal og Tor Anders Stølen var på samme gruppe og hadde god opplevelse med å være med.

Elever som ressurser

I tillegg til å forklare og vise hvordan Minecraft er bygget opp og hvordan det fungerer, kommer kursholderne med flere konkrete tips og inspirasjon til undervisningsopplegg og hvordan Minecraft kan brukes i skolen. Det tipses om å lage regler for Minecraft i fellesskap med klassen, og bruke elevene som er gode i Minecraft som ressurser.

– Du kjenner elevgruppen din best. Allier deg med elevene som ofte tenker for kreativt og kanskje ødelegger for de andre, og gi dem en rolle som gjør at de fokuserer på oppgaven og samarbeidet, oppfordrer Eirik Hodne, som jobber som lærer ved Karuss skole og er lærer i delt stilling ved UiA.

Kari Midtsund Norbø er også lærer i delt stilling og jobber ved Vigvoll skole i Kristiansand. Begge er med som kursholdere, og har erfaring med å bruke Minecraft som en del av undervisningen sin.

– Det går an å legge opp til at elevene begynner utenfor Minecraft. Et eksempel er når elevene skal sette opp en bygning. Da kan du legge opp til at for elevene skal få tilgang til plattformen, må de først utarbeide og sende en «formell» byggesøknad, så får de innsikt og kunnskap om den biten også, sier Norbø.

Teorigjennomgang Minecraft

Eirik Hodne og Kari Midtsund Norbø går gjennom ulike elementer som finnes i Minecraft. Her ser vi en "Sånn vil vi ha det"-plakat.

Absolutt anbefaling

De fire lærerne Olsen, Efteland, Hvaal og Stølen er alle enige om at dette er et absolutt nyttig og nødvendig kurs og vil anbefale flere lærerkollegaer å bli med når det kommer nye kurs til høsten.

– Jeg har lært mye på dette kurset og det er lettere å se mulighetene for Minecraft som pedagogisk verktøy når jeg kan mer. Det finnes mange ressurser på nettet, men med en grunnkompetanse er det også lettere å navigere i alt som finnes der, avslutter Tor Anders Stølen.