0
Hopp til hovedinnhold

– Det er viktig at praksisopplevelsen blir lærerik og givende

Gjennom høstsemesteret har første- og andreårsstudentene i lektorutdanningen fått verdifull kunnskap gjennom praksismentorordningen hvor fjerde- og femteårsstudenter har lagt til rette for samlinger og erfaringsdeling.

Fra venstre: Julie Wold Andresen og Betina Kjærvik Nylund er to av praksismentorene for lektorutdanningen. Her tar de seg en velfortjent pause i sakkosekkene oppe i Undervisningsverkstedet.
Fra venstre: Julie Wold Andresen og Betina Kjærvik Nylund er to av praksismentorene for lektorutdanningen. Her tar de seg en velfortjent pause i sakkosekkene oppe i Undervisningsverkstedet.

Praksismentorordningen i lektorutdanningen har vært en del av prosjektet «Lønn for studenter» som er et resultat av tildelingen av midler øremerket faglig oppfølging av studenter som ble gjort av Kunnskapsdepartementet tidligere i vår. Målet med prosjektet var å opprette tiltak som raskt kunne settes i gang, og som ville fremme et godt og inkluderende læringsmiljø.

– Mentorjobben innebærer å legge til rette for opplegg som gjør at de nye lærerstudentene er best mulig rustet for praksis, forteller Julie Wold Andresen, som er fjerdeårsstudent.

Studenter i podkaststudio

I Undervisningsverkstedet fikk praksismentorene prøve seg i podkaststudioet. Fra venstre med klokken: Julie, Hege, Nikolai, Marius Valsvik Berg (UV) og Vilde. Foto: praksismentorene.

Julie har, sammen med Hege Terjesen på fjerde studieår, og Vilde Espeseth, Betina Kjærvik Nylund og Nikolai Møller-Pettersen på femte studieår, gitt første- og andreårsstudentene tilbud om fire samlinger hver denne høsten. Hvorav en av samlingene fant sted i Undervisningsverkstedet.

– Vi er utrolig glade for at vi fikk ha den ene samlingen i Undervisningsverkstedet. Og vi er veldig takknemlige for at UV stilte opp med veldig imøtekommende og kompetente studentmedarbeidere, sier Hege.

Bruker av egen praksiserfaring

Praksismentorene er enige om at det har vært veldig fint å være en del av praksismentorordningen i lektorutdanningen, og at det å bruke medstudenter som har kommet lenger i studieløpet, gir forberedelsene til praksisperioden et annet innhold enn kun ren praksisinformasjon.

– Gjennom utdanningen har vi opparbeidet oss god erfaring gjennom en rekke praksisperioder. Praksis er en ny og ukjent situasjon for mange, og det er viktig å legge til rette for at praksisopplevelsen blir lærerik og givende for studentene, forklarer Nikolai, før Betina skyter inn:

– Praksismentorordningen er et tilbud vi skulle ønske vi hadde på et tidligere tidspunkt i utdanningsløpet vårt, noe som viser at lærerutdanningene ved Universitetet i Agder er i utvikling.

Fleksibel arbeidsdag og nye venner

Deltidsjobben har ført til ny kunnskap og erfaring også hos de fem mentorene.

– Som mentor har vi hatt muligheten til å utvikle gode læringsforhold, samtidig som vi har fått utvikle vår evne til å jobbe i team. Det har vært en god trening frem mot lærerjobbene vi skal ut i i fremtiden, sier Vilde.

– Samtidig har det vært en jobb vi fint har kunnet kombinere med studier, da arbeidsdagen er svært fleksibel, opplyser Betina.

Studenter i gruppearbeid

Det har vært mye planlegging og samarbeid for praksismentorene som går på forskjellige studieår. Fra venstre med klokken: Julie, Betina, Hege og Vilde. Foto: praksismentorene.

En hyggelig konsekvens av å jobbe på tvers av studieårene, er at det er lettere å bli kjent med flere av de nye studentene på lektorutdanningen.

– Selv om vi som er praksismentorer underviser, er første- og andreårsstudentene på samme tid våre medstudenter, sier Julie, før hun avslutter:

– Et ansikt fra en av mentorsamlingene kan fort bli en god venn gjennom mentorprogrammet og utover høsten.