Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Alle yrker begynner med en lærer

Fremtidens astronauter trenger lærere som tror på dem og gir dem grunnleggende ferdigheter slik at de kan utvikle sitt talent og se sitt potensiale.

 

Lærerutdanningene ved UiA gir en helt unik mulighet: Å utdanne seg til verdens viktigste yrker samtidig som man nyter godt av sørlandsbyene Kristiansand og Grimstad. To byer som har det meste, og er nær det meste: kultur, natur, sportsmuligheter og uteliv. Vi tilbyr utdanninger for hele utdanningsløpet – fra barnehage til videregående skole.

Studentmiljø og tilhørighet

Universitetet er stort nok til mangfold og lite nok til nærhet, og har aktiviteter for enhver smak. Det er lett å bli kjent med andre, og vi tilbyr en god start med trygge rammer. Lærerstudentene på UiA blir en del av et større lærerstudentmiljø med rundt 2000 lærerstudenter på de ulike lærerutdanningene.

Vi er opptatt av at våre studenter skal finne seg til rette både sosialt og faglig. Både studenter og ansatte har et felles ansvar for å skape et godt læringsmiljø for alle studenter. Vi har derfor ansatt erfarne studenter som vil fungere som mentorer i første semester. Mentorene vil bidra til å gi en god start på studiene ved å hjelpe med både faglige og praktiske problemstillinger.

UiA har et stort, mangfoldig og aktivt studentmiljø for lærerstudenter hvor linjeforeningene spiller en viktig rolle med sine ulike arrangementer gjennom hele året. Vi har tre ulike linjeforeninger for lærerstudentene: Libericus, linjeforeningen for barnehagelærerstudentene, Primericus – linjeforeningen for grunnskolelærerstudentene og Curriculus – linjeforeningen for lektorstudentene.

Forberedelse til yrkeslivet

Vi har et godt etablert samarbeid med våre partnerbarnehager og -skoler i hele Agder. Praksispartnerne har erfaring med å ta imot studenter, noe som sikrer et godt møte med yrket. Hos oss får studentene praksis i barnehage og skole allerede fra første semester.

Lærerutdanningene forbereder til læreryrket og den lederrollen læreren har, enten det er i barnehage, grunnskole eller videregående skole. Her får studentene mulighet til å arbeide med sin personlige og profesjonelle utvikling gjennom teoretisk kunnskap, reflektert utprøving og utforskning i praksis.

Internasjonale erfaringer

Våre lærerstudenter har mulighet til å ta minst et utvekslingssemester. Reise kort eller langt? Vi har partnerinstitusjoner over hele verden. Vi heier på å reise ut og oppfordrer til å benytte sjansen til å bo i et annet land over lengre tid uten forsinkelse i utdanningen. Et utvekslingssemester gir opplevelser og minner for livet, og så er det utrolig gøy!

Se Undervisningsverkstedet vårt

Undervisningsverkstedet er et teknologirikt undervisningsrom med fleksible møbler, som legger til rette for kreative og aktive arbeidsformer. I rommet er det digital teknologi som er i bruk i barnehager og skoler i dag, for eksempel interaktive skjermer, utstyr til koding, Chromebooks, iPads, VR-teknologi, utstyr til opptak av lyd og bilde og 3D-printere.

Rommet er tilgjengelig for både studenter og ansatte på lærerutdanningene, i tillegg til skoler og barnehager. Undervisningsverkstedet er bemannet med studentmedarbeidere, som skal fungere som støtte for de som ønsker å bruke rommet.