Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ph.d.-prosjekter i lærerutdanningene

adrianfa
Det multimodale samspillet på internett: En studie av nettbasert kulturformidling.
christwk
Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning og vurderingspraksis i lærerutdanninger.
erikgr
Smerter og livskvalitet hos ungdom.
jannel
Sosial ulikhet og psykisk helseplager hos unge jenter på Agder.
margretr
Fostering healthy dietary habits through a mobile-health intervention targeting toddlers' food and eating environment.
eliamb
Barns matmot 2.0. En klyngerandomisert web-basert intervensjon blant ettåringer i barnehage for å fremme sunne matvaner som støtter optimal kognitiv utvikling og reduserer risiko for overvekt i barnealder.
monicas
Rettferdighet – også for barn? En teoretisk analyse av John Rawls og Martha C. Nussbaums rettferdighetsteori, sett i forhold til utfordringer det norske samfunnet har med hensyn til barnefattigdom og barns rettssikkerhet.
baardb17
«Barn ut av foreldrekonflikten» - samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd. Et aksjonsforskningsprosjekt.
dagoh13
Erfaringer av og i faget kroppsøving, og fagets rolle i og for ungdommers dannelse, utvikling og læring.
cecib11
LifeLab Mat og helse – innovativ undervisning for fremtidens skole. Utvikling og evaluering av et undervisningsopplegg.
benteo17
Evaluation of free school fruit on childhood growth and obesity: a natural experiment.
hildeetm
Start Ung – livskvalitet og smerte i generasjoner.
kristimr
Assessing first year engineering students on a calculus course: A study of a computer-based assessment technique.
lindago
Task Design Following the Teachers' Point of View.
shaistak
University Students' Mathematics Learning Using Digital Tools: The Impact of Tutorial Videos.
henrikk
Begrepsforståelse hos lærerstudenter.
eivindrh
Use of online only courses for engineering students.
andrem
The Big Slice Phenomena in Banach Spaces.
amritp
Simulations as a research approach to study social phenomena - What and how can students of Humanities learn about that?
floridot
Mathematical Discourse Activities in University Biology Education.
markosd
Argumentation and Participation in Primary Mathematics Classrooms.
idal
The structuring of teaching in mathematics for economic students.
beategg
Å undervise om kontroversielle tema - en samfunnsdidaktisk studie av demokratisk medborgerskap.
ingunnk
Rammeplanen for den norske barnehagen 2017.
lenema
Literacy-praksis, litteraturundervisning og litterær samtale i grunnskoletilbud for for voksne deltakere med kort botid i Norge.
eyadal03
Et didaktisk perspektiv på bruken av digitale verktøy i høyere utdanning.
johanka
Teacher and teacher educator – development of a teacher educator identity.
sveith09
Digitalt foreldresamarbeid i barnehagen.
anetterr
Menneskerettighetsopplæring i barnehagen.

Prosjekter tilknyttet UiA

Bjørg Marit Nyjordet

Små barn på nett. En resepsjonsstudie av femåringers bruk og opplevelse av nrksuper.no.

Ingunn Flatøy

Early Literacy and the Use of ABC Online Resources

Kirsten Linnea Kruse

Interactive white board as a learning arena for a multimodal focus on early literacy learning

     

Andualem T. Gebremichael

Students perceptions about the relevance of mathematics in an Ethiopian preparatory school.

Hanna Leena Viitala

Development of pupils' thinking in the comprehensive school mathematics using PISA-type problems.

Tom Rune Kongelf

Lærebøker i matematikk på ungdomstrinnet. En komparativ dokumentanalyse av fire lærebøker med hovedvekt på emnet algebra. Tre læreverk fra Norge og et fra Singapore.

     

Christina Bauck Jensen

Et studium av ulike matematikkpraksiser på bygg- og anleggsfag, med fokus på teoriklasserom, skolens verksted og praksisfeltet.

Kirsti Rø

Matematikklæreres beskrivelser av matematikkinnholdet i grensekryssing mellom utdanning og yrkesdebut.

Anita Movik Simensen

Matematikkvansker: tiltak for svakt presterende elever.

     

Mona Røsseland

Hvilke faktorer mener elevene påvirker når de opplever en negativ utvikling i matematikk i overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen?

Gry Anette Tuset

Using "Rehearsal" to support student teachers learning the work of ambitious and improvisational mathematics teaching.

Eivind Skoland Kaspersen

Negotiating Mathematical Identities in Norwegian Teacher- and Civil Engineer Student´s Transition From Higher Education to the World of Work

     

Ninni Marie Hogstad

The Learning and teaching with digital tools in mathematics courses for engineering students.

Oda Heidi Bolstad

Teaching for mathematical literacy.

Tove Bøe

ICT in higher education.

     

Rebekka Havnegjerde Maude

En kvalitativ undersøkelse om skole-hjem-samarbeid med muslimske foreldre på Nordvestlandet i Norge.

Jonas Velde

A Critical Pedagogy of TV-series: A Case Study in a Norwegian Upper-Secondary English Class