Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forsking i lærarutdanningane

Bildet viser to studenter som studerer sammen, en gruppe studenter i bakgrunnen

Månadens prosjekt

Prosjektet "Meistringbasert vurdering i matematikklærarutdanninga" har som mål å undersøkja korleis lærarstudentar oppfattar meistringbasert undervisning, haldningar til matematikk og korleis meistringbasert vurdering kan utviklast innan lærarutdanninga. Ved Universitetet i Agder er målet å utvikle matematikkutdanninga gjennom ei samansmelting av to pedagogiske tilnærmingar: Det Tenkande Klasserommet og meistringbasert vurdering. 

Det Tenkande Klasserommet, utvikla av Liljedahl, Zager og andre, går ut på å skape eit læringsmiljø der studentar samarbeider i skiftande grupper for å handtera utfordrande matematiske oppgåver. Dette fremjar ikkje berre samarbeid, men også kritisk tenking og evne til problemløysing. For å optimisera denne tilnærminga, introduserer UiA meistringbasert vurdering. I staden for tradisjonelle éin-gongs eksamenar, får studentane høvet til å demonstrera ferdigheitene sine gjennom heile kurset. Dette skaper ein dynamisk vurderingsprosess som harmonerer med det kontinuerlege arbeidet i Det Tenkande Klasserommet. 

Gjennom dette prosjektet blir også studentanes perspektiv på meistringbasert vurdering og korleis det påverkar forståinga deira av matematikk og læringsprosessen utforska. Dette prosjektet representerer ein måte å nærma seg matematikkundervisning på, der studentanes samarbeid, utforsking og individuell framgang står i sentrum.

Prosjektleiar: Andre Martiny

FoU-nyheiter i lærarutdanningane

Disputasar relevante for skole og barnehage